El tràfic ferroviari del Port de Barcelona segueix creixent

 El nombre de contenidors moguts per ferrocarril suposa ja el 12% del total dels contenidors que s’exporten o importen al Port de Barcelona, i el 32% dels vehicles que es manipulen al recinte portuari entren o surten en aquest mode de transport.

El tràfic ferroviari de contenidors al Port de Barcelona va assolir el 2014 un total de 189.553 TEU, un 22,7% més que els moguts l’any 2013. D’aquesta xifra, 94.939 TEU (+19,2%) van arribar en tren al port per ser embarcats cap a d’altres destinacions, i 94.614 TEU (+26,3%), que havien arribat per via marítima al port, van sortir del recinte portuari en direcció al hinterland. El nombre de contenidors moguts per ferrocarril suposa ja el 12% del total dels contenidors que es manipulen al Port de Barcelona; aquesta quota, que l’any 2006 era només del 2,5%, fa que el tràfic ferroviari de contenidors del Port s’hagi quintuplicat en només vuit anys i que estigui proper a les xifres dels principals ports del nord d’Europa, com Rotterdam o Hamburg. El Port de Barcelona té com a objectiu assolir una quota ferroviària del 20% per a aquesta modalitat de càrrega.

Pel que fa al transport de vehicles mitjançant el tren, la xifra també va créixer un 13,7% el 2014. En total van ser 199.409 automòbils els que es van moure en aquest mode de transport, dels que 193.522 (+11,7%) van ser vehicles que van arribar en tren al Port i es van embarcar en vaixells cap a altres destinacions i 5.887 (+181,3%) van arribar per via marítima i van sortir del recinte portuari en tren cap a destinacions del hinterland. Aquestes xifres fan que actualment un 32% dels vehicles que es manipulen al recinte portuari entrin o surtin en aquest mode de transport.

El Port de Barcelona està portant a terme els darrers anys una aposta ferma per la intermodalitat ferroviària, tant per captar un major volum de càrrega, com per incrementar la competitivitat del comerç interior i exterior i per respondre a les exigències de sostenibilitat d’empreses i administracions. Per això ha realitzat inversions en infraestructures ferroviàries que, sumades a l’augment de l’oferta de serveis dels operadors privats, han generat aquest increment dels tràfics ferroviaris tant de contenidors com de vehicles.

 

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: