El tràfic ferroviari de contenidors al Port de Barcelona creix un 46% en la primera meitat d’any

El tràfic ferroviari de contenidors al Port de Barcelona ha crescut un 46% en els sis primers mesos de 2021, sumant un moviment total de de 161.735 TEU, en comparació amb els 111.132 TEU moguts en el mateix període de 2020. Aquest important increment ha fet que la quota ferroviària, pel que fa als contenidors, assoleixi nivells de rècord i hagi acabat la primera meitat de l’any situant-se en el 16,1%.

Aquest important impuls del ferrocarril en l’àmbit dels contenidors és degut, principalment, a l’aposta que estan fent la gran distribució i les empreses industrials pel transport de mercaderies en tren, tant pel que fa a les importacions com a les exportacions; el bon comportament que segueixen tenint les mercaderies refrigerades i el retorn a l’activitat, fa uns mesos, de la terminal de Pla de Vilanoveta (Lleida) de la ma d’APM Terminals Spain Railway.

Quant al moviment de vehicles per ferrocarril, en els primers sis mesos de l’any el tràfic ha estat de 113.326 unitats, la qual cosa representa un increment del 63% respecte a l’any anterior. Aquesta xifra situa la quota del tren en un 42,25%. El continuat increment del transport de vehicles per tren està en línia amb la progressiva recuperació dels tràfics marítims d’automòbils (+31% en el primer semestre), un dels sectors que més ha patit l’impacte de la COVID-19 al Port de Barcelona.

Rècord de circulacions

Pel que fa a el nombre de circulacions totals registrades entre els mesos de gener i juny, s’han assolit un total de 5.729, és a dir, una mitjana de pràcticament 1.000 circulacions mensuals, xifra que suposa un creixement del 48% respecte a les circulacions registrades en els sis primers mesos de 2020.

Així doncs, el tràfic total de trens al Port de Barcelona ha registrat xifres de rècord, amb 1.059 circulacions realitzades durant el mes de maig, superant el màxim històric de circulacions mensuals, que es va assolir al juliol de 2019 amb 1.020 circulacions.

Respecte al bon comportament que està tenint el tràfic ferroviari al Port de Barcelona, el seu president, Damià Calvet, explica que “més enllà de la importància de les dades, que la intermodalitat segueixi creixent és una molt bona notícia perquè ens ajuda en la nostra estratègia de descarbonització del transport. En l’últim any, el moviment de mercaderies en ferrocarril al Port de Barcelona ha suposat l’estalvi de 42.700 tones de CO2 amb la retirada de 700 camions al dia de la xarxa de carreteres, evitant cremar 14 milions de litres de combustible. Per fer-nos una idea de com això contribueix a la sostenibilitat ambiental, aquest estalvi d’emissions seria equivalent a plantar 256.000 arbres en un any”.

Fecha del Taller: