El tràfic ferroviari de contenidors al Port de Barcelona assoleix una quota del 14%

El tràfic de contenidors per mode ferroviari al Port de Barcelona acumulat fins al mes de novembre de 2015 ha estat de 197.366 TEU, xifra que suposa un creixement del 12% respecte a 2014. D’aquesta xifra, 105.053 TEU (+19%) han arribat al recinte portuari en tren per ser embarcats cap a altres destinacions, mentre que la resta, 92.313 TEU (+6%), han arribat per via marítima per ser carregats en ferrocarril en direcció al hinterland.

Aquestes dades situen la quota ferroviària de contenidors del Port de Barcelona en el 14% de tot el comerç exterior contenitzat, la qual cosa significa que del total de contenidors d’importació i exportació que passen pel Port, un 14% arriben o surten en tren.

Augment del tràfic de vehicles

D’altra banda, en el període gener-novembre el tràfic ferroviari de vehicles també ha obtingut molt bons resultats amb un total de 240.414 unitats transportades, la qual cosa suposa un augment del 27% respecte al mateix període de 2014, quan es van registrar 189.118 unitats.

El bon funcionament del tràfic de vehicles per tren es veu reflectit en la seva quota ferroviària que assoleix el 39% el darrer mes de novembre. És a dir, del total de vehicles que han entrat o sortit del Port de Barcelona durant el citat mes, un 39% ho ha fet pel mode ferroviari, xifra tres punts superior al mateix mes de l’any anterior, que va ser del 36%. S’espera que la quota ferroviària de vehicles acumulada al tancament de 2015 sigui del 35%, el que suposaria un increment de 4 punts respecte a l’any passat (31%).

Tot i que el volum principal de tràfic de vehicles per tren és de descàrrega, amb 219.704 unitats (+20%) destinades a l’exportació per via marítima, cal destacar l’espectacular creixement dels vehicles de càrrega destinats al hinterland, que amb 20.710 unitats transportades suposen un augment del 285% respecte a 2014. Bona part d’aquests vehicles (16.519 unitats) s’han carregat amb destinació a Europa a través de les vies d’ample UIC, gràcies a la instal·lació l’any 2011 del tercer carril a la línia convencional, que va situar Barcelona com a primer port de l’Estat connectat amb Europa en ample de via internacional.

Fecha del Taller: