El tràfic del Port de Tarragona creix un 9% entre gener i abril

El Port de Tarragona és un dels primers ports del Mediterrani en quant al tràfic de productes agroalimentaris, que han crescut un 4,3% a l’abril. També els productes energètics han augmentat un 18,6% i els productes químics un 19,7%.

La infraestructura portuària manté la seva tendència de creixement i durant els quatre primers mesos de l’any s’han mogut 10,4 milions de tones, el que suposa un increment del 9%.

Pel que fa als tràfics moguts durant el darrer mes d’abril, al Port de Tarragona s’han manipulat 2,2 milions de tones, el que suposa un increment de 12,8%; destacant-ne els augments dels sòlids a lloure (+22,7%) i també els líquids a doll (+15,4%).

El Port de Tarragona és un dels primers ports del Mediterrani en quant al tràfic de productes agroalimentaris. Durant el mes d’abril, el Port ha manipulat 245.000 tones el que suposa un 4,3% més respecte el mes d’abril de l’any passat. En aquest segment, destaca l’increment de pinsos i farratges (53,5%) impulsat per l’augment de la importació majoritàriament de Argentina i Ucraïna. Les empreses productores de pinsos estan ubicades en el hinterland (zona d’influència) pròxim al Port de Tarragona, concretament estan ubicades a la vall de l’Ebre i a Lleida.

Els productes energètics mantenen la seva tendència a l’alça. Durant el mes d’abril les terminals portuàries han manipulat 1,5 milions de tones de productes energètics, un 18,6% més respecte l’abril del 2014. Els tràfics més destacats respecte al creixement són el gas-oil (+3239,1%), carbó (+40,6%) i el petroli cru (+12,1%).

Pel que fa al moviment de productes químics, durant el mes d’abril el Port de Tarragona ha mogut 243.000 tones, xifra que suposa un increment del 19,7% respecte el mateix període del 2014. La tendència a l’alça que s’està registrant en els productes químics al Port de Tarragona està impulsada per la situació que presenta el mercat de l’Amèrica del Nord, que ha impulsat la necessitat d’establir estratègies de posicionament de la indústria en països en els quals es valora la producció d’especialitats de la indústria química, augmentant així les exportacions des del Port de Tarragona.

Pel que fa a càrrega general, el Port de Tarragona manté les mateixes xifres que el mes d’abril de l’any passat (200.00 tones mogudes).

Cal destacar que un dels tràfics més significatius d’aquest mes d’abril al Port de Tarragona ha estat l’increment del 39,2% de tràfic de vehicles nous (càrrega i descàrrega) situant-se a 7.270 vehicles moguts.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: