El tràfic del Port de Tarragona creix quasi un 7% fins octubre

El tràfic total de mercaderies mogudes enel Port de Tarragona s’ha situat en 27,86 milions de tones durant els deu primers mesos de l’any, xifra que suposa un augment del 6,9% respecte el mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra és el resultat, principalment, de l’increment del tràfic exterior. Només durant el mes d’octubre s’han mogut al Port de Tarragona 3,1 milions de tones, amb un increment del 7,2% respecte al mateix mes de 2014.

Pel que fa als productes energètics, les terminals portuàries han manipulat 19,8 milions de tones (principalment productes petrolífers, derivats i productes químics), un 10,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+237,8%), el petroli cru (+8,9%), la benzina (+135,3%) i altres productes petrolífers (+34,2%).

Pel que fa al moviment de productes químics, Tarragona ha mogut 1,7 milions tones, essent els principals països de destinació els Estats Units, Bèlgica i Ucraïna. D’altra banda, el moviment de productes siderometal·lúrgics ha augmentat un 15,3%.

També han crescut els productes agroalimentaris; fins octubre la instal·lació portuària ha mogut 4 milions de tones de productes agroalimentaris, un 4,1% més que en el mateix període de l’any anterior. En aquest segment destaca l’increment del tràfic de cereals (+5,5%) i de pinsos i farratges (+19,2%).

D’altra banda, el tràfic de bestiar segueix la seva tendència a l’alça i el Port de Tarragona es posiciona com un port líder en el transport d’aquest tipus de tràfic. Fins el octubre s’han exportat 224.367 caps de bestiar, boví i oví, des de la infraestructura portuària a països del nord d’Àfrica, Algèria, Líbia i Líban.

Augment del comerç internacional

Durant aquests deu primers mesos de l’any, el Port de Tarragona ha augmentat l’exportació de mercaderies a destinacions internacionals en un 21,9% respecte gener-octubre del 2014. Així mateix la descàrrega de mercaderies procedents de països internacionals també ha augmentat fins 18,8 milions de tones, un 5,4% més que en el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa al tràfic de vehicles, la terminal del Port de Tarragona ha manipulat 95.817 unitats, un 90,7% més que de gener a octubre del 2014. El moviment d’automòbils al Port segueix la tendència a l’alça dels últims mesos motivat tant per les importacions com per les exportacions. Només al mes d’octubre el moviment de vehicles ha registrat gairebé 9.500 unitats, un 115,6% més que el mes d’octubre de l’any passat.

Fecha del Taller: