El tràfic de vehicles i les autopistes del mar creixen a ritme de dos dígits durant el primer trimestre de 2015

El volum total en tones es ressent dels descensos conjunturals en els tràfics de líquids i sòlids a granel i baixa un 4%, mentre que el de contenidors puja un 5%

Durant el primer trimestre de 2015 dos dels tràfics estratègics del Port de Barcelona mostren una evolució especialment positiva, amb ritmes de creixement de dos dígits. D’una banda, les línies de les autopistes del mar amb Itàlia i el nord d’Àfrica –és a dir, els serveis de transport marítim de curta distància regulars i alternatius a la carretera– han totalitzat el moviment de 32.918 UTI (unitat de transport intermodal que equival a camions, plataformes i remolcs), dada que suposa un increment del 16% respecte dels tres primers mesos de l’any anterior.
El tràfic de vehicles nous, d’altra banda, ha augmentat en aquest període un 17% i suma ja 203.741 unitats. Més de la meitat del total d’aquest tràfic són exportacions, 116.808 vehicles que representen un augment del 13% en el període de gener a març, mentre que les importacions pugen un 55% i arriben als 40.652 vehicles, i hi ha una certa recuperació dels vehicles en trànsit (+3%).
Els contenidors d’importació augmenten un 16%
Pel que fa al tràfic total de contenidors, en els tres primers mesos de l’any ha crescut un 5% i ha suposat més de 450.000 TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus). El comerç exterior de contenidors manté un comportament encara millor, amb un creixement del 10%, on les exportacions sumen 139.471 TEU plens (+5%), i destaca l’important increment de les importacions, que ha estat del 16% i suposa 116.997 TEU plens.
En el primer trimestre de l’any, per la seva part, el volum de tràfic total del Port de Barcelona s’ha situat en 10,2 milions de tones, un 3,6% menys que l’any anterior; tot i que cal destacar que el mes de març presenta una evolució positiva. La càrrega general registra un increment acumulat del 3% de gener a març, amb 6,6 milions de tones manipulades, però els descensos ja apreciats els mesos anteriors en els líquids i sòlids a granel han empès el tràfic total a la baixa. Els líquids a granel sumen 2,7 milions de tones, amb una caiguda del 11% deguda especialment al gas natural, gasoli i biocombustibles, mentre que gasolina i fuel pugen. Pel que fa als sòlids a granel, en aquests mesos s’han registrat 933.340 tones (-22%), en part a causa del descens de tràfic en productes que el 2014 van créixer de manera destacada.
En ambdós casos (líquids i sòlids a granel) es tracta de mercaderies que no estan sotmeses a molta  regularitat en el transport gràcies a les altes capacitats d’emmagatzematge en el Port, i en les quals canvis per necessitats d’operativa o servei es reflecteixen molt directament en les estadístiques a curt termini. En qualsevol cas es consideren situacions ocasionals, ja que les previsions dels operadors apunten que en el conjunt de l’any –especialment pel que fa als sòlids a granel– els tràfics d’aquests productes es recuperaran i mouran volums similars a l’any 2014.

De gener a març han passat pel Port de Barcelona un total de 375.443 passatgers, un 4% menys que en el mateix període de 2014. L’increment del 4% en el passatge dels serveis de ferri, que representa a 143.345 passatgers, no ha pogut compensar el retrocés del 8% registrat pels creueristes, que han ascendit a 232.098. Aquest comportament es preveu que s’inverteixi en els propers mesos, ja que les escales programades per al 2015 apunten un creixement en el conjunt de l’any del 6%, tornant a assolir la xifra dels 2,5 milions de creueristes.

Font: Port de Barcelona
Foto: Albert Torelló /flickr

Fecha del Taller: