El tràfic de vehicles del Port de Barcelona creix un 18% fins al mes d’agost

El Port de Barcelona ha transportat 566.644 vehicles entre els mesos de gener i agost, una xifra que representa un increment del 18% respecte al mateix període de l’any anterior. L’excel·lent evolució de les importacions ha motivat, en bona part, aquests resultats. Durant els vuit primers mesos de l’any, les terminals de l’enclavament català han rebut un total de 111.774 automòbils de diferents centres de producció del món, un 43% més que al 2014.

Tot i l’avenç de les importacions, que es correspon amb un increment de les vendes de vehicles a l’Estat, en termes absoluts són les exportacions les que representen el principal volum dels intercanvis de comerç exterior. Així, fins al mes d’agost, el Port ha canalitzat 294.643 vehicles a diversos mercats, amb un increment del 4%.

Les unitats de transbordament també han registrat un important creixement (+47,5%), fins assolir els 84.155 automòbils. Aquest impuls demostra la consolidació de la capital catalana com a hub de distribució, principalment cap a mercats de la Mediterrània i el nord d’Europa.

Augmenten les importacions i exportacions

Durant aquest període el tràfic total del Port, que inclou totes les modalitats de càrrega, s’ha mantingut pràcticament estable respecte a l’any passat, amb prop de 31 milions de tones transportades. El tràfic de contenidors ha experimentat un increment del 4%, fins assolir els 1.284.549 TEU. També en aquest cas destaca el bon comportament del comerç exterior: tant les exportacions de càrrega contenitzada com les importacions han crescut un 9% (fins assolir els 425.341 TEU i els 322.061 TEU, respectivament).

Tot i que es destinen a mercats molt diversificats, les exportacions canalitzades pel Port de Barcelona han augmentat de manera significativa a països com la Xina (+32%), Estats Units (+32%), Marroc (+22%), Mèxic (+17%) i Corea del Sud (+27%). Pel que fa a les importacions, destaquen els creixements amb diferents països d’origen, com ara Corea del Sud (+98%), Bangladesh (+23%) i l’Índia (+13%).

Les mercaderies transportades a través de les línies de short sea shipping (SSS) o transport marítim de curta distància, que connecten la capital catalana amb diferents destinacions d’Itàlia i del Nord d’Àfrica, s’han situat en 88.873 unitats de transport intermodal (UTI), amb un increment respecte l’any passat del 18%. En concret, fins al mes d’agost, els serveis de curta distància han contribuït a treure de les carreteres prop de 89.000 camions.

Pel que fa als passatgers, el Port de Barcelona ha rebut més de 2,5 milions de viatgers de gener a agost d’aquest any, un 6% més que al mateix període de l’any passat. D’aquesta xifra total, 891.779 persones van ser usuaris de ferris de línia regular (+5,5%) i 1.626.123 van arribar a bord de creuers turístics (+7%).

Fecha del Taller: