El tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix un 13% al gener

El Port de Barcelona ha registrat un tràfic total de 3,6 milions de tones durant el passat mes de gener, un 5% més que el mateix període de l’any anterior. El segment d’activitat que ha tingut un comportament més destacat ha estat el tràfic de contenidors, amb un total de 177.810 TEUs i un increment del 13%.

Les exportacions de càrrega contenitzada han començat l’any amb un impuls molt rellevant (+13,6%), mentre que les importacions també avancen en positiu (+1,4%). Els contenidors de cabotatge amb les illes Balears i Canàries han registrat un creixement del 5% i han superat els 9.000 TEU. D’altra banda, la càrrega contenitzada de transbordament ha augmentat un 24%.

Entre els receptors de les exportacions, destaquen diversos països asiàtics que han incrementat en dos dígits el volum de contenidors procedents del Port de Barcelona, com ara la Xina (+41%), la Unió dels Emirats Àrabs (+65%), Corea del Sud (+47%), Singapur (+71%) i Japó (+26%). És paradigmàtic el cas de l’Iran que, després del recent desbloqueig econòmic del país, apareix com a nou mercat en el rànquing dels 15 primers països destinataris de les exportacions del Port de Barcelona.

El tràfic de vehicles s’ha mantingut pràcticament estable respecte al gener de 2016, amb 54.445 unitats transportades. En aquest apartat destaca l’activitat de comerç exterior (importacions i exportacions) que al gener ha representat el 74,6% del total.

Pel que fa al tràfic ro-ro, el Port de Barcelona ha registrat 25.869 unitats de transport intermodal (UTI), amb un increment del 10%. En aquest capítol té un pes molt significatiu la càrrega que transporten les autopistes del mar o serveis de short sea shipping, que connecten la capital catalana amb diverses destinacions d’Itàlia i nord d’Àfrica. Així, aquestes línies han mogut 10.835 UTI, un 7% més que el primer mes de 2016.

Fecha del Taller: