El segell TECNIO acredita als proveïdors catalans de tecnologia per a les empreses

La Generalitat de Catalunya ha presentat el nou segell TECNIO, una acreditació que rebran les entitats catalanes que desenvolupen i faciliten tecnologia per a les empreses. La presentació del segell ha reunit prop de 300 persones de la comunitat científica i tecnològica catalana.

En una primera fase, el segell identifica 54 proveïdors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement al mercat, ajudant a les empreses a crear nous productes i serveis.

El segell TECNIO acredita quatre tipus d’agents: desenvolupadors de tecnologia públics (com les universitats i els centres de recerca); desenvolupadors de tecnologia privats (com les enginyeries o empreses de base tecnològica); desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (com els centres tecnològics); i facilitadors de tecnologia públics (com les oficines de transferència tecnològica).

L’objectiu de la nova distinció TECNIO és que les empreses catalanes identifiquin on poden trobar noves tecnologies per a les seves necessitats de desenvolupament de nous productes i processos, ja sigui a través de l’adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d’R+D+i o el contacte amb spin-offs.

El segell presentat és una evolució de l’antiga xarxa TECNIO, creada al 2009 i que englobava fins ara centres tecnològics i grups universitaris catalans. En els seus sis anys de vida, els centres TECNIO han ingressat prop de 1.000 milions d’euros, un 50% provinent de la facturació a empreses per processos de transferència tecnològica. En aquest període, les entitats que formaven part de TECNIO han creat 53 spin-offs, han sol·licitat 309 patents i n’han transferit al mercat un total de 143.

Fecha del Taller: