El sector nàutic de Barcelona preveu invertir prop de 90 milions d’euros

El Barcelona Clúster Nàutic ha presentat un estudi sobre l’impacte econòmic del sector nàutic a l’àrea metropolitana de Barcelona, que inclou l’anàlisi empresarial i econòmic de l’activitat del conjunt de membres del Clúster, que es concentren, majoritàriament, a la ciutat de Barcelona .

L’objectiu d’aquest estudi, realitzat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, és doble. D’una banda, pretén delimitar el sector nàutic a l’àrea metropolitana de la ciutat i fer una estimació del seu impacte econòmic, en termes de producció i ocupació, sobre el conjunt de l’economia barcelonina. El segon i principal objectiu és analitzar l’activitat econòmica empresarial dels socis del Clúster i identificar les inversions previstes per les empreses sòcies, fent una estimació del creixement derivat d’aquestes i de l’impacte que generaran sobre altres activitats.

L’estudi identifica 305 empreses vinculades al sector nàutic a l’àrea metropolitana de Barcelona, que sumen un total de 2.115 treballadors i una facturació agregada de 465 milions d’euros. Unes xifres que, si es considera l’impacte directe, indirecte i induït, suposen una activitat per valor de 836 milions d’euros i al voltant de 8.300 llocs de treball. Cal tenir en compte que en aquest informe només s’han considerat les empreses industrials i de serveis que realitzen activitats cent per cent vinculades al sector.

Pel que fa al Barcelona Clúster Nàutic es refereix, específicament, l’entitat compta amb 56 socis que, en conjunt, facturen 180 millonres d’euros i generen 2.650 llocs de treball, sumant directes i indirectes.

Inversions d’impacte real en l’economia de la ciutat

Pel que fa a les inversions previstes per part de les empreses membres del Barcelona Clúster Nàutic i el seu impacte en termes d’activitat econòmica i de generació de llocs de treball, es preveu que en els propers tres anys es realitzin inversions per un valor de 89,3 milions d’euros. D’aquestes, les més importants corresponen a Marina Barcelona 92 (amb 38,5 milions), Marina Vela (30 milions) i Marina Port Vell (15 milions), que sumen el 94% de les inversions totals.

L’estudi desgrana l’impacte econòmic directe, indirecte i induït d’aquestes inversions. En termes d’impacte directe, s’estima que poden generar un increment d’activitat de 60 milions d’euros, que arribaria als 89 milions si se sumen els efectes indirectes. Pel que fa a llocs de treball, es calcula que aquestes inversions crearan 525 llocs de treball (directes i indirectes), una xifra que, en cas de tenir en compte l’impacte total, incrementaria fins als 1.586 llocs de treball, amb un impacte sobre la producció agregada de l’àrea metropolitana de 210 milions d’euros, és a dir, sumant la facturació de les empreses que inverteixen, la facturació indirecta, la inversió realitzada i la facturació induïda-.

Pel que fa al creixement del Barcelona Clúster Nàutic -que en menys de dos anys des de la seva constitució ha duplicat el nombre de membres-, es calcula que un objectiu de creixement futur del Clúster del 20%, en els pròxims dos anys, podria significar que el volum de facturació de les empreses associades ascendís als 290 milions d’euros ia un nivell d’ocupació al voltant dels 1.300 treballadors. Això suposaria arribar a representar el 62% de la xifra de negoci total del sector nàutic.

L’estudi va ser presentat el 14 de juliol per Antoni Tió, president del Barcelona Clúster Nàutic ;, Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona; i Alejo Trullás, director del Barcelona Clúster Nàutic.

Fecha del Taller: