El sector logístic té un pes econòmic sobre l’economia català del 4%

CIMALSA ha presentat els resultats de la desena edició dels Indicadors de l’Observatori de la Logística en un acte celebrat a la seu de PIMEC on hi ha participat el president de CIMALSA, Damià Calvet, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, i el president de la sectorial de Logística de PIMEC, Ignasi Sayol.

Segons l’estudi presentat pel director general de CIMALSA, Isidre Gavin, el pes econòmic del sector logístic sobre el conjunt de l’economia catalana arriba a la cota del 4%. L’anàlisi comparativa de la sèrie mostra que el pes econòmic de la logística al conjunt de l’Estat se situa gairebé un punt per sota de la dada catalana.

L’Observatori de la Logística, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i CIMALSA, posa de manifest les dades més rellevants del sistema logístic català.

Pel que fa al context socioeconòmic, i en relació al valor econòmic de les exportacionsdurant el 2014 es constata un repunt de les exportacions per sobre del 2% i les dades corresponents al primer quadrimestre de 2015 recullen un creixement acumulat del 5,9%.

En l’apartat del volum global transportat, el 2014 aquest indicador va créixer un 7,5%, passant dels 319,6 milions de tones del 2013 als 343,5 milions de tones el 2014.

Per modes de transport, i comparant les dades del 2013 amb les del 2014, les tones transportades per carretera van augmentar un 6,3%, les mogudes en ferrocarril un 4,9%, les que van anar per via marítima un 12,1% i les que van utilitzar el mode aeri van créixer un 3,4%.

Les dades corresponents al primer trimestre de 2015 indiquen que les tones transportades en camió han crescut un 9,9% respecte al mateix període del 2014.

Pel que fa al mode marítim, durant els primers 5 mesos del 2015, el tràfics de contenidors al Port de Barcelona ha crescut un 9% i el total de mercaderia transportada al Port de Tarragona ha crescut un 6%.

Finalment, durant el primer semestre del 2015, l’aeroport de Barcelona presenta un increment d’activitat del 10,2% respecte al mateix període de l’any anterior.

En la nova edició de l’Observatori de la Logística s’inclouen nous indicadors i diversos annexos estadístics relacionats amb l’evolució del nombre d’empreses logístiques actives, el transport ferroviari transpirinenc, la quota del transport ferroviari (tones-quilòmetre), la quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionals (tones-quilòmetre), la distància recorreguda en buit i el grau d’aprofitament de la capacitat de transport viària.

La versió reduïda dels Indicadors de Competitivitat es pot consultar a: www.cimalsa.cat/observatori/observatori.htm.

Fecha del Taller: