El projecte europeu C-MobILE desplega un pilot de serveis d’ajuda a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana

C-MobILE Barcelona és una app que informa en temps real i amb dades oficials del temps de canvi semafòric, l’aproximació de vehicles d’emergència o la presencia d’usuaris vulnerables, com ciclistes i motociclistes. També informa de les incidències a la carretera com poden ser obres, retencions o límits de velocitat.

L’aplicació és gratuïta i integra els seus avisos visuals i per veu dins de qualsevol app de navegació, com Google Maps o Waze

Applus+ IDIADA, el RACC i la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’Institut Municipal d’Informàtica, lideren el pilot del projecte C-MobILE a Barcelona

Fecha del Taller: