El Port Tarragona va gestionar 33,3 milions de tones el 2019

El president de Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha presentat les dades de l’activitat de l‘exercici 2019 de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

El Port de Tarragona ha tancat l’any 2019 amb un total de 33,3 milions de tones i amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros. Aquestes dades, les millors de la darrera dècada, són segons Cruset el reflex de l’acompliment dels principals objectius de 2019: “un port amb tràfics consolidats, econòmicament sòlid i preparat per a la pròxima dècada”. L’any passat el Port va aconseguir 820.000 tones més que l’any 2018 que va quedar en els 32,4 milions de tones. Segons el president, “s’han batut rècords històrics en els grups de tràfics estructurals i els nous tràfics estan en vies de consolidació”.

Resultats històrics en els tràfics de productes a granel

Els granels líquids han registrat un molt bon comportament quant a resultats. L’any 2019 es va tancar amb 21,3 milions de tones i amb rècords històrics en alguns productes. Destaca el rècord de la sèrie històrica en cru de petroli que presenta 9,72 milions de tones, superant el resultat de 2017 (9,6M t) i, dins del capítol, de líquids energètics, cal ressaltar el rècord assolit per la benzina, que també assoleix un rècord històric amb 1,212 milions de tones, gairebé 500.000 tones per damunt de resultats anteriors en els anys 2015 i 2017. També els gasos butà i propà assoleixen un màxim de la sèrie històrica amb 1,831 milions de tones, superant el resultat de l’any 2018 amb 1,688 milions de tones.

Els altres productes més voluminosos, els granels sòlids amb 9,7 milions de totes totals, també presenten resultats de màxims. Segons el president de l’APT, “es pot afirmar que l’augment de tràfics de cereals compensen les petites davallades en altres tràfics de granels sòlids”. Tant és així, que el tràfic de cereals, pinsos i farines ha batut en el 2019 el rècord de la sèrie històrica amb 5,77 milions de tones, per davant dels 5,52 milions de 2018.

Pel que fa a la resta de tràfics de granels sòlids amb menys pes en la cartera de negoci del port de Tarragona, la sal potàssica es manté per damunt de les 600.000 tones com en el 2018; els productes químics es mantenen en xifres similars a l’any 2018 i registren el segon millor resultat de la sèrie amb 242 mil tones; i les fruites, tot i decréixer lleugerament, assoleixen gairebé les 150.000 tones (l’any 2018 van registrar-se 196 mil tones).

Els resultats dels tràfics estructurals mostren i l’aposta per la diversificació cap a productes de càrrega general ha permès compensar la davallada del carbó dels darrers anys. L’any passat va registrar 2,3 milions de tones, enfront d’una mitjana d’entre 3 i 6 milions de tones en anys anteriors. Cruset ha destacat que “d’haver conservat el volum històric de tràfic de carbó, el Port hauria batut el rècord històric amb més de 36 milions de tones de tràfic totals, però el que s’ha de valorar positivament és que el bon comportament d’altres tràfics ha permès compensar el descens en el tràfic d’aquest mineral”.

 

Rècord de vehicles

La càrrega general ha mostrat un comportament molt diferent. Mentre s’ha registrat el millor resultat de la dècada en tràfic de vehicles amb 211.310 vehicles que han passat per via marítima pel Port de Tarragona l’any 2019, i també un augment del tràfic d’animals vius amb un increment d’uns 12.404 caps respecte a 2018, la resta de productes de càrrega general registren lleugers descensos: pasta de paper, productes siderúrgics i contenidors.

El tràfic de vehicles s’ha incrementat en 14.743 vehicles respecte a l’any 2018, superant la marca de l’any passat que estava situada en poc més de 201.000 vehicles. Si sumem els vehicles que han passat pel Port per via terrestres, 78.476 cotxes, la xifra total és de 289.786 vehicles. Pel que fa al tràfic d’animals vius, la xifra de 2019 és de 239.182 caps de bestiar que representa un millor resultat que l’any 2018 (226.777 animals vius) i situa Tarragona com el líder del sistema portuari en exportació de vedells. El Port de Tarragona treballa conjuntament amb Puertos del Estado per una ampliació de l’horari dels serveis sanitaris i duaners i en introduir altres millores per poder incrementar aquest tràfic marítim.

El descens de la pasta de paper, de la fruita i dels productes siderúrgics tenen en comú el fet que són tràfics que són molt més sensibles als canvis i a les fluctuacions dels mercats internacionals. La pasta de paper va patir un excés d’oferta que ha produït grans estocs que han reduït els intercanvis, la fruita generalment depèn del comportament de les collites tant en origen com en destí, i els productes siderúrgics estan -en el cas del Port de Tarragona- íntimament lligats a l’evolució de la indústria de l’automòbil.

En el cas del tràfic de contenidors, per al president de l’APT, “aquest tràfic és la gran oportunitat que el Port ha d’aprofitar en el futur” gràcies a un millor aprofitament de la terminal intermodal de La Boella, a la construcció del “Port Sec” de Guadalajara i l’entrada en funcionament del corredor del Mediterrani a partir de 2022. Cruset ha explicat que “el Port de Tarragona té una capacitat per moure fins a 400.000 contenidors (TEUs) a l’any, però que encara el futur amb optimisme, ja que s’està treballant amb assessorament extern per fer una anàlisi del mercat i se segueix col·laborant amb l’empresa responsable del tràfic per establir nous serveis, com el recentment inaugurat “Great Pendulum Service” de la naviliera Tarros Spa i DPWorld”.

Uns bons resultats econòmics

En l’apartat de resultats econòmics el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2019 amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros, el millor resultat de la sèrie històrica, que implica superar l’any 2017 (que va tancar amb 57,4M€). El resultat d’explotació és de 7,4 milions d’euros i l’EBITDA se situa en els 30 milions d’euros. El Cash Flow del 2019 és de 25,5 milions d’euros i l’endeutament s’ha reduït a 52,1 milions d’euros.

Aquestes xifres econòmiques demostren la solidesa economicofinancera del Port de Tarragona, la qual cosa li permet afrontar les inversions en infraestructures i en la millora de la gestió que li permetin encarar amb garanties d’èxit els reptes que se li presenten en els 10 anys vinents.

Fecha del Taller: