El Port Tarragona oficialitza l’inici de les obres del projecte de construcció de la Zona d’Activitats Logístiques

La Torre d’en Virgili ha estat avui l’escenari de l’acte d’inici de les obres de construcció dels vials d’accés a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port Tarragona, una de les plataformes d’operacions i de serveis més innovadores del territori impulsada per l’Autoritat Portuària de Tarragona en el terme municipal de Vila-seca.

L’acte institucional ha estat presidit per Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, i ha compartit l’escenari amb Álvaro Rodríguez, president de Puertos del Estado; Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona; Pere Segura, alcalde de Vila-seca; Xavier Puig i Andreu, tinent d’alcalde i conseller de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Tarragona; i Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona.

L’acte d’inauguració de la primera fase dels treballs de construcció de la ZAL ha consistit en la presentació del projecte constructiu i una visita virtual d’obres de la mà del president del Port Tarragona, Josep M. Cruset. Seguidament han intervingut els principals actors institucionals que han fet possible aquest projecte, i per finalitzar l’acte s’ha procedit a la col·locació de la primera pedra immortalitzant el moment per la posteritat.

La infraestructura ocuparà una superfície de 915.000 m2 entre els terrenys de les localitat de Vila-Seca. Aquesta nova plataforma logística suposarà la creació de més de 4.200 llocs de treball directes i indirectes, un increment del 20% de l’espai per a les activitats logístiques al Port de Tarragona i un impacte positiu en el tràfic marítim xifrat d’entre 2,7 i 4,6 milions de tones més a l’any.

El vicepresident i conseller de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha destacat els avantatges d’aquesta inversió que “suposarà un salt qualitatiu per a les empreses exportadores i importadores del territori, fet que reforçarà encara més el paper logístic i industrial de Tarragona i el seu Port”. El vicepresident també ha anunciat la propera signatura del conveni entre el Port de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la rotonda d’accés a la ZAL per la part nord, a l’alçada de la planta industrial de DOW, a la carretera C-31B. Una obra que finançarà el Port de Tarragona, que executarà la Generalitat i que connectarà la ZAL a la xarxa general de carreteres de manera segura per al trànsit i per a l’entrada i sortida de mercaderies.

Per al president del Port de Tarragona, Josep M Cruset, “aquest acte és moment molt significatiu perquè representa la materialització, la tangibilitat, l’inici d’unes obres, que són fruit de la visió estratègica del Port, de la presa de decisions i de la feina feta de tramitació administrativa iniciada fa molts anys enrere i que avui es converteix en una oportunitat, en un element de dinamització econòmica i en un motor de creixement per al Port i per al conjunt del territori”. Així mateix, ha posat en valor el treball conjunt amb l’Ajuntament de Vila-seca per poder fer realitat aquest projecte.

L’Alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha explicat que “avui donem el primer pas a un projecte transformador per al territori, el qual ens situarà en una immillorable posició a nivell global. D’aquesta manera, el Camp de Tarragona, Vila-seca i tot el seu entorn, gaudirà d’una plataforma que transformarà les nostres contrades en positiu i serà generadora d’oportunitats laborals.”

L’acte també ha comptat amb la presència de Joan Sabaté, subdelegat del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Trini Castro, directora dels Serveis Territorials de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Tarragona i Ramón I. Garcia, director general del Port de Tarragona.

El vial perimetral de la ZAL

El president Cruset ha explicat als assistents les actuacions que s’estan duent a terme a la ZAL. En aquest moments, estan en marxa les obres de construcció del vial perimetral, el primer dels tres projectes d’accessos que s’han d’executar. Aquesta obra es va adjudicar el mes de setembre de 2021 a la UTE formada per Eiffage-GICSA-Morell per un import de 3.337.868,96€ (sense IVA). Les tasques es van iniciar el 25 d’octubre de 2021 i tenen una durada prevista de 10 mesos, per tant amb la previsió de finalitzar a finals d’estiu de 2022.

Les obres corresponent a aquest primer projecte d’accés a la ZAL consisteixen en l’execució del vial interior que connectarà la ZAL amb les diferents carreteres i punts de connexió amb la xarxa general de carreteres del territori. Comptarà amb 1.300 metres de carretera, quatre carrils, dos per sentit, amb dues rotondes intermèdies. En aquesta obra també s’està realitzant la reposició i desviament de diferents serveis afectats.

La construcció d’aquest primer vial de la ZAL està dissenyat per suportar el pas de vehicles de gran tonatge, per aquest motiu es mouran aproximadament 80.000 metres cúbics de terres que es col·locaran en diferents capes per dotar a la plataforma de la resistència necessària per aquest tipus de vehicles que en faran ús. Per la primera capa, la base, s’utilitzaran  52.000m m3 de sòl tolerable, i les tres capes superiors seran de sòl seleccionat, sòl estabilitzat i sòl ciment d’aproximadament 10.000 m3 cada una.

Per a la pavimentació dels vials, de 2 carrils per sentit, més les dues rotondes s’utilitzaran 11.000 tones d’asfalt. Mentre que per l’adequació dels talussos adjacents a la plataforma, el Port de Tarragona hidrosembrarà amb 5.000 m2 de llavors prèviament seleccionades i tota la resta de components necessaris per adequar-se als criteris mediambientals.

El Port de Tarragona en vistes que en un futur proper es ficarà en marxa aquesta infraestructura ja deixarà preparada la plataforma on s’instal·larà el control d’accés entre el recinte portuari i la ZAL. Es tracta d’una eixamplament de la plataforma per poder-hi instal·lar posteriorment els elements necessaris per acreditar els vehicles que entrin i surtin del Port per aquest nou accés.

Properes actuacions

El president del Port també ha explicat que el vial perimetral serà completat amb dos ramals més que connectaran la ZAL amb les carreteres del seu entorn. Per un costat, es construirà una rotonda  a la carretera C-31B (Autovia de Tarragona-Salou) a l’alçada de la planta industrial de DOW Chemical i a la intersecció amb la carretera TV-3146. Es tracta d’una inversió del Port de Tarragona de 2,8 milions d’euros que executarà la Generalitat de Catalunya, atès que és la titular de la carretera i que aquests es troba fora del domini públic portuari. En breu s’iniciaran les expropiacions i es preveu que les obres puguin començar en el segon semestre d’aquest any.

I, per un altre costat, es construirà un pas soterrat, per sota de la C-31B per connectar la ZAL a l’A-7. Aquest pas es construirà a l’alçada de la rotonda de la “Piconadora” a la intersecció de la C-31B amb la carretera TV-3148. Aquest accés té per finalitat continuar el vial que s’està construint actualment, dotant-lo d’un amb el vial de vehicles pesats a l’A-7. Igualment, s’executaran enllaços per a vehicles lleugers del vial de la ZAL amb la rotonda coneguda com la Piconadora.

Aquesta obra suposarà una inversió d’uns 6 milions d’euros. Actualment, aquest projecte ja està redactat i aprovat, i es passarà a licitar les obres tant aviat com finalitzi l’actual procés d’expropiació dels terrenys afectats.

ZAL de Port Tarragona, una oportunitat per al territori

La nova plataforma per ús portuari preveu la posada en el mercat d’aproximadament 915.000 m2 de sòl logístic. Un espai únic per la seva dimensió i la seva estreta connexió amb el Port i el territori, dins del sistema portuari estatal. L’escassetat de sòl logístic a Catalunya, la disponibilitat d’espai per a grans naus i la flexibilitat en la seva comercialització, converteixen la ZAL en una gran oportunitat per a captar noves inversions que dinamitzin el teixit empresarial del territori i creï nous llocs de treball.

El Port de Tarragona ha posat en marxa un pla de comercialització internacional de la ZAL amb una empresa especialitzada. La ZAL és un espai logístic dissenyat per a la realització d’activitats estretament vinculades al tràfic marítim, i també a activitats que aportin valor afegit als productes d’aquest tràfic marítim i, fins i tot, a activitats relacionades amb la producció industrial, com per exemple manipulació de matèries primeres, serveis post industrials i precomercials o serveis com l’embalatge, l’etiquetatge o la paletització de les càrregues, entre moltes altres activitats.

Aquest nou espai també està pensat per convertir-se en un centre de transferència de càrrega de mercaderies, cross docking, que aportarà valor afegit als tràfics del Port gràcies a la seva situació estratègica i a les seves connexions, que milloraran els serveis actuals.

El desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona beneficiarà l’eficiència logística de les empreses, ja que els permetrà reduir costos i riscos, alhora que accelerarà la cadena logística. Per a la construcció de la ZAL s’inclouran tecnologies innovadores per augmentar l’eficiència energètica portuària i la sostenibilitat, incloent-hi un disseny urbanístic sostenible, elements per a la mitigació del canvi climàtic i criteris d’eficiència energètica.

Els càlculs que ha dut a terme l’Autoritat Portuària de Tarragona indiquen que la ZAL pot arribar a tenir un impacte econòmic positiu per al territori estimat en 154.000.000 d’euros a l’any en termes de VAB. També preveu la possibilitat de crear uns 4200 llocs de treball, entre directes i indirectes, un cop assoleixi el seu ple funcionament.

Desenvolupament de la Xarxa Natura 2000

Al costat de la ZAL del Port de Tarragona es troba un espai natural de gran valor mediambiental i paisatgístic integrat en la Xarxa Natura 2000, els Prats d’Albinyana, dins del terme municipal de Vila-seca amb una extensió total de 37,78 hectàrees de superfície total.

El Port de Tarragona, d’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, portarà a terme un projecte de restauració, que consistirà en la recuperació de l’entorn natural i la recuperació, millora i potenciació dels hàbitats naturals associats.

El Port desenvoluparà 3 tipus d’actuacions. La primera consistirà en la construcció d’una llacuna de 107.700 metres quadrats amb una illa de 26.990 metres quadrats i la creació d’un bosc de ribera voltejant la llacuna amb una connexió amb la platja existent. A més, es procedirà al desviament del canal de drenatge de la A-7 que actualment està situat dins de la zona protegida Xarxa Natura 2020.

La segona línia d’actuacions té relació amb l’antiga vil·la romana de Cal·lípolis. Es desenvoluparan accions de consolidació arqueològica d’aquest conjunt patrimonial, començat per una neteja i eliminació superficial del paviment dels camins que creuen el jaciment, la consolidació de les estructures existents, etc.

La tercera i darrera línia d’actuació és la instal·lació de serveis viaris interns com, per exemple, la projecció de camins, miradors faunístics i passarel·les.

Fecha del Taller: