El Port Tarragona es certifica amb la ISO 50001 de gestió energètica

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha rebut el certificat del Sistema de Gestió de la Energia segons la norma ISO 50001, que concedeix AENOR. Aquest certificat acredita al Port de Tarragona com el primer port de l’Estat en implantar un Sistema de Gestió de la Energia que aposta per la millora continua en l’eficiència energètica.

Actualment, 170 empreses espanyoles, de les quals un 12% s’ubica a Catalunya, compten amb aquest certificat. Espanya és el tercer país del món per nombre de certificats del Sistema de Gestió de l’Energia d’acord amb la norma ISO 50001, segons l’últim informe de l’Organització Internacional de Normalització (ISO). Al món, prop de 7.000 organitzacions han certificat la seva Gestió de l’Energia ISO 50001.

Els avantatges de la implantació i certificació d’un Sistema de Gestió Energètica es basen en la millora de la gestió i optimització de l’energia, així com en la reducció dels consums i costos financers associats, foment de l’energia renovable i compliment de la legislació vigent. Tot això comporta una influència positiva en la reducció de gasos d’efecte hivernacle i en la mitigació del canvi climàtic.

En l’anàlisi de dades dels darrers anys ja s’observa una millora continua molt significativa, on en els últims 5 anys s’ha reduït un 16% el consum d’electricitat, un 32% en el consum d’aigua i un 3% en el consum de combustible.

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona Josep Andreu va rebre de mans de la directora de AENOR en Catalunya Eva Subirà la Certificació de Gestió Energètica ISO 50001.

Fecha del Taller: