El Port Tarragona creix al febrer un 13% respecte el mateix període de l’any anterior

El Port Tarragona va créixer durant el mes de febrer un 13% respecte el mateix període de l’any anterior. Les dades acumulades del dos primers mesos de 2021 també mostren un augment del 4,3% respecte les de l’any 2020. El tràfic marítim total ha estat de 2.451.119 tones, mentre que l’acumulat dels dos primers mesos és de 4.945.402 tones.

Els tràfic del mes de febrer de 2021 és un dels més destacats de la sèrie dels últims 12 mesos. La tendència a la recuperació iniciada el passat mes d’agost es mostra estable, amb xifres similars, en aquest inici d’any.

Comparant les estadístiques dels darrers anys, aquest mes de febrer es col·loca a un nivell superior al registrat el 2017, molt similar a les dades que es van obtenir en el període de 2018 i per davant de 2020.

Creixement en sòlids a lloure i càrrega general

Els sòlids a lloure són els tràfics que més han aportat a les dades d’aquest mes de febrer, per davant de la càrrega general i dels líquids a doll. Entre els sòlids a lloure és el carbó i el coc de petroli qui lidera seguit per agroalimentaris i resta.

La càrrega general ha millorat un 10,2%. La càrrega conteneritzada ha augmentat en un 16,9% respecte el desembre de 2020, mantenint uns volums similars a les del mes de novembre, mentre que la càrrega general no conteneritzada ha augmentat en un 8,2%.

El moviment de líquids a doll és el que més tones ha mogut durant el mes de febrer amb 1.583.319 tones, essent el cru el que més millora amb un augment del 23,9%.

Productes petroliers, siderometal·lúrgics i químics

Per mercaderies els productes energètics, encapçalen les xifres absolutes amb 1.676.722 tones. El petroli i els seus derivats són les mercaderies amb els augments més importants.

Els sideromatal·lúrgics lideren l’increment percentual del tràfic de mercaderies en un 75%. Els productes siderúrgics obtenen un augment del 102% i els altres productes metal·lúrgics mostren un creixement puntual del 300%.

Els productes químics són el tercer grup de mercaderies amb major augment. Es tracta d’una variació positiva del 37% respecte el mateix període de l’any anterio

Fecha del Taller: