El Port Tarragona creix al desembre prop d’un 5% respecte el mateix mes de l’any anterior

El Port Tarragona creix al desembre de 2020 un 4,9% respecte el mateix període de l’any anterior. Els signes de recuperació mostrats pel Port de Tarragona durant el mes de desembre en el tràfic marítim de mercaderies es mostren en els 2,47 milions de tones mogudes.

El percentatge de creixement del mes de desembre millora més si no es te amb compte el carbó i el coc del petroli, situant-se aquest creixement en el 8,2%. Un tràfic que ha reduït molt la seva presència aquest any als molls de Tarragona per l’aplicació de les mesures mediambientals europees quant a producció elèctrica amb carbó.

El mes de desembre del 2020 ha estat el quart millor període de l’exercici, després d’una tendència a l’alça iniciada el mes d’agost. En els darrers 4 mesos de 2020, el Port de Tarragona ha experimentat una inèrcia positiva, millorant dades de l’any 2019, que va ser un any de rècord per al Port.

Signes de recuperació

Els líquids a doll és el tràfic que més a contribuït a la recuperació en aquest últim mes de l’any 2020, per damunt dels resultats obtinguts per sòlids a lloure i càrrega general. Dins de la categoria de líquids a doll son els químics i els adobs els que més presenten un comportament més positiu respecte l’any anterior, amb un increment del 59,7%. El moviment en l’apartat d’altres productes petrolífers és el que més tones ha mogut en l’últim mes de 2020 amb 836.299 tones, el que suposa un augment del 34,3%.

La càrrega general en contenidors ha augmentat en un 13,9% respecte el desembre de 2019, mantenint uns volums similars a les del mes de novembre.

Productes energètics, minerals i per la construcció

Per mercaderies, els productes energètics continuen aportant el pes principal dels tràfics del Port de Tarragona. L’increment positiu en aquest tràfic ha estat d’un 14,5%, sent el Gasoil, el Fuel i el petroli cru els més destacats. Ressaltar l’increment del 8,5% en Biocombustibles.

La sal comuna és una de les mercaderies que ha viscut un increment més important, amb una pujada del 186,9%, motivat principalment per l’abastiment que es realitza en aquest època de l’any. Els materials de construcció també milloren els seus resultats envers el 2019 gràcies a l’augment del tràfic d’asfalt.

Fecha del Taller: