El Port de Tarragona tindrà una instal·lació fotovoltaica per cobrir el 10% del seu consum energètic

Una de les línies de treball del Port de Tarragona en matèria de sostenibilitat és l’eficiència energètica, realitzant accions per optimitzar el consum energètic en la zona portuària i la introducció d’energies renovables per a reduir la petjada de carboni.

En el marc d’aquesta línea de treball el Port de Tarragona ha iniciat les obres per a l’execució d’una instal·lació fotovoltaica sobre la coberta de l’edifici de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Aquesta instal·lació permetrà cobrir un 10% del consum d’energia elèctrica total anual que aquest edifici consumeix, a la vegada que contribueix a la reducció de l’emissió de 69,12 tones de CO2 a l’atmosfera anuals.

La inversió realitzada en aquesta instal·lació fotovoltaica és de d’uns 80.000€. El retorn de la inversió previst en funció dels costos en l’estalvi energètic és d’uns 7 anys.

Aquesta acció promoguda per l’Autoritat Portuària de Tarragona s’emmarca dins dels objectius ambientals de l’organització per aquest 2015 i s’afegeix a les instal·lacions fotovoltaiques dutes a terme en altres edificis realitzades l’any passat.

Fecha del Taller: