El Port de Tarragona tindrà una instal·lació de gestió de residus navals i industrials

El Port de Tarragona ha aprovat l’autorització ambiental integrada d’una instal·lació per a la gestió de residus inclosos en el conveni MARPOL (procedents de vaixells) i d’origen industrial generats en la zona portuària. La nova infraestructura, promoguda per Hera Tratesa, s’ubicarà en una parcel·la de 10.038 metres quadrats del Port de Tarragona.

La planta donarà una solució d’emmagatzematge i tractament d’alguns dels residus inclosos en el conveni MARPOL, com són els hidrocarburs, les substàncies nocives líquides a granel, les aigües fecals i les escombraries sòlides. Igualment, tractarà els residus industrials que es generin a l’àrea d’influència de la zona portuària.

El projecte planteja unes instal·lacions de tractament total, des de la descàrrega dels residus, el seu tractament previ i el reciclatge, bé sigui pel seu aprofitament energètic en el propi procés o comercial.

Així, la planta tindrà una capacitat màxima de tractament de 22.500 tones anuals pels residus d’hidrocarburs i altres 5.200 tones anuals per a l’emmagatzematge de substàncies nocives líquides a granel.

D’altra banda, disposarà d’un centre de transferència de residus perillosos i no perillosos amb una capacitat de 12.320 tones anuals, i d’un punt net per a la recepció de residus de la zona. La planta funcionarà tots els dies de l’any.

Fecha del Taller: