El Port de Tarragona tanca el primer trimestre amb un creixement del 5,4%

El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 5,4% en el primer trimestre de l’any, amb 8,5 milions de tones mogudes. Els sòlids a lloure han augmentat un 20,7% (2,7Mt) en l’acumulat dels tres primers mesos, amb un important increment dels cereals, pinsos i farines d’un 62,7% (1,4Mt). Si mirem xifres només del mes de març, l’increment en aquesta mercaderia és també molt important, un 101,3%. Pel que fa a la càrrega general, s’ha registrat un augment del 21,6% en el primer trimestre (525.299t). Per altra banda, els líquids a doll han patit un lleuger descens del 2,6% els primers tres mesos, però el cru de petroli ha experimentat un creixement del 6,6% (2,4Mt).

Pel que fa als productes agroalimentaris, durant els primers tres mesos, l’augment de moviment de cereals i les seves farines ha estat del 158,8% respecte el mateix període de l’any passat. Si parlem de xifres mensuals, al març s’ha registrat un increment de 101,3%.

Els productes químics (+13%)  i la sal comuna (+122,7%) presenten també unes bones xifres, igual que  l’asfalt (+3,3%) i el ciment (+39,1%), que també registren un increment notable. Per altra banda, la pasta de paper torna a pujar significativament, un 93,5%, i els vehicles també registren un augment del 2,3%. Per últim, el tràfic d’animals vius s’incrementa en un 13,3%, havent-se mogut al Port de Tarragona 31.762 caps de bestiar boví i oví durant el primer trimestre de l’any.

Fecha del Taller: