El Port de Tarragona tanca any 2016 amb un volum de 31,6 milions de tones

El Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2016 assolint un volum de 31,6 milions de tones mogudes, xifra que representa un 5% menys de tràfic total que l’any anterior, (motivat principalment per la variació conjuntural en el tràfic de derivats d’hidrocarburs). Durant l’exercici 2016 destaquen els bons resultats en cereals, pinsos, fruita, vehicles, animals vius, project cargo i creuers entre d’altres. Alhora el Port de Tarragona ha mantingut els índexs de moviment de mercaderies en comerç exterior, així les exportacions a destinacions internacionals han fregat els 5 milions de tones i les importacions han superat els 21,7 milions de tones. A més, l’exportació de contenidors ha incrementat un 1,7% respecte el 2015, superant les 24.300 unitats. Els principals països receptors de contenidors des del Port de Tarragona són Israel, Guinea Equatorial, Nigèria i Turquia.

El Port de Tarragona és un dels primers ports espanyols i del Mediterrani en quant al tràfic de productes agroalimentaris. Durant el 2016, a les instal·lacions portuàries s’han registrat més de 5 milions de tones d’agroalimentaris, amb un creixement del 4,8% respecte l’any anterior. El creixement més significatiu ha estat el moviment de cereals i pinsos (+11,3%), i de fruites (+6,1%).

Anualment, pel Port de Tarragona passen més del 60% de les matèries primeres per elaborar pinsos per a la ramaderia catalana, essent el primer port de l’Estat en quant a tràfic de cereals i farines i també de pinsos i farratges.

Pel que fa a productes químics i petroquímics, el 2016 i com conseqüència de la parada tècnica de Repsol i les situacions conjunturals del mercats internacionals, aquests tràfics han sofert una davallada del 6%. Tot i així, el Port ha mogut 21,35 milions de tones de productes energètics. Els principals tràfics en energètics són el petroli cru que ha superat els 8,5 milions de tones (-1,7%); el fuel-oil fregant els 3 milions de tones (-4,3%), altres productes petrolífers amb 3,2 milions de tones (-15,8%) i productes químics amb 1,8 milions de tones (-11,6%). Holanda, Bèlgica, Estats Units, Turquia, Algèria, Itàlia, Aràbia Saudí i el Marroc són els principals països amb els que el Port de Tarragona manté relacions comercials d’exportació i importació de productes petrolífers.

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’han superat les 152.000 unitats mogudes (tant d’importació com d’exportació), un increment del 33,6% respecte 2015.

També s’ha consolidat el tràfic de bestiar, havent-se carregat 268.995 caps de bestiar a les instal·lacions portuàries amb destinació països del nord d’Àfrica (Líbia, Líban, Algèria). Des de 2012, any en que es va iniciar aquest tràfic al Port de Tarragona, s’ha registrat un creixement exponencial de quasi el 300%.

D’altra banda, el tràfic de pasta de paper també s’ha consolidat, superant les 410.000 tones mogudes.

Altres tràfics a l’alça són el project cargo, havent-se realitzat el 2016 grans projectes per la industria d’Anvers (Bèlgica), entre d’altres, que van necessitar de sis embarcaments amb diferents mòduls en vaixells especialitzats de càrrega i ro-ro.

Finalment, pel que fa a creuers, durant l’any 2016 es va consolidar la tendència de creixement, i es van produir 22 escales de creuers amb un total de 14.000 creueristes. Pel 2017, la previsió és tenir l’escala de 40 creuers i 40.000 creueristes, gràcies a l’aposta ferma de Costa Cruceros per Tarragona com a port base.

Fecha del Taller: