El Port de Tarragona registra el mejor mes de febrero de los últimos 20 años en tráfico de mercancías

El Port de Tarragona ha registrat el millor mes de febrer dels darrers 20 anys en quant a tràfic marítim de mercaderies mogudes, descarregades y carregades, amb un total de 2.981.150 tones. Aquest volum el mes de febrer de 2023 ha estat el de major activitat en qualsevol febrer, superant el darrer record marcat per les 2,76 milions de tones del mes de febrer de l’any 2012. Aquest resultat també ha significat un 22% més que al febrer de l’any passat. I, en quant al creixement acumulat ha estat del 4,4%, movent en el dos primes mesos de l’any, gener i febrer, un total de 5.697.889 milions de tones.

El grup de productes agroalimentaris creix un 22,9% en el mes de febrer movent un total de 692.719 tones. En la lectura de les dades acumulades d’aquest grup durant els primers dos mesos de l’any el creixement és del 14,8% i un moviment d’1.516.055 tones. La principal causa d’aquest creixement és el tràfic de cereals i les seves farines que han registrat 1,2 milions de tones amb un 37,5% d’increment en el acumulat. En el mes de febrer, els cereals i les farines han mogut un total de 576.406 amb un 37% d’augment.

Líquids a doll

Els líquids a doll s’han incrementat un 9,5% en aquest mes de febrer, amb un moviment d’1.781.064 tones. Això ha permès que hagi estat el tercer febrer de major tràfic, en els últims anys.

Productes energètics

Els productes energètics són les mercaderies que més aporten als tràfics del Port de Tarragona amb 1.790.456 tones mogudes durant el mes de febrer. Productes com el carbó i el coc de petroli o el cru de petroli han viscut increments del 226,4% i el 10,2% respectivament.

Càrrega general

I el tràfic de càrrega general convencional viu durant el mes de febrer un dels de major tràfic també, un creixement del 14,7%. La pasta de paper va moure durant el mes de febrer 46.876 tones i obté un creixement del 116,6% respecte al mes de febrer de 2022, mentre que els productes siderometal·lúrgics, la xifra puja fins a les 51.803 tones i representa un augment respecte el mateix període de l’any anterior del 18,3%.

Pel que fa al moviment d’automòbils turismes, durant el segon mes de l’any es van moure 14.476 unitats i en el acumulat, gener-febrer, 38.169, un 35% més que al 2022.

Fecha del Taller: