El Port de Tarragona incrementa els seus tràfics quasi un 13% al primer semestre

La instal·lació portuària ha mogut 16,29 milions de tones de gener a juny i ha registrat el millor semestre dels últims anys en moviment de productes petrolífers. Destaca també el moviment de cereals i les seves farines així com el de vehicles.

El Port de Tarragona continua consolidant els seus tràfics amb un destacat moviment de mercaderies, tant de càrrega com descàrrega, i durant el primer semestre de l’any ha mogut un total de 16,29 milions de tones, un 12,9% més que en el mateix període de l’any anterior.

Els líquids a doll (el cru, els productes petrolífers i derivats) són els que han experimentat un creixement més significatiu (19,9%) aconseguint 11,04 milions de tones mogudes durant el semestre. Aquest és el primer millor semestre, dels fins ara registrats, en moviment de productes petrolífers (gas-oil, fueil-oil i altres derivats) amb 5,7 milions de tones.

També de gener a juny les terminals portuàries han manipulat 11,6 milions de tones de productes energètics (carbó, productes petrolífers, derivats i productes químics), un 16,6% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (928,0%), la gasolina (25,3%), el petroli cru (15,0%) i altres productes petrolífers (40,5%).

Pel que fa al moviment de productes químics, durant aquests sis mesos el Port de Tarragona ha mogut 1,13 milions de tones, amb un increment de l’1,4% comparat amb el primer semestre de l’any passat. Els principals països de destinació d’aquests productes químics carregats en el Port de Tarragona són Estats Units, Holanda i Bahames.

Així mateix, el Port de Tarragona és el primer port de l’Estat quant al tràfic de productes agroalimentaris. Fins al mes de juny el Port ha manipulat 2,1 milions de tones de productes agroalimentaris, xifra superior en un 14,7% respecte el mateix període de l’any anterior. Alhora, durant aquests primers sis mesos de l’any el moviment de cereals i les seves farines registren un increment del 36,9% (337.366 tones), i els pinsos i farratges han tingut un augment del 2,6%.

Durant aquest mes de juny el trànsit de vehicles ha registrat un creixement exponencial respecte al juny del 2014. La terminal especialitzada del Port de Tarragona ha transportat 10.510 vehicles, un 97% més que el mateix mes de l’any anterior. El moviment de vehicles en el Port segueix la tendència a l’alça motivada tant per les importacions com per les exportacions. Cal destacar que en aquest primer semestre ja s’han mogut més vehicles, 61.328 unitats, que en tot l’any 2014, 59.829 unitats.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: