El Port de Tarragona i Renfe recuperen el transport de mercaderies per ferrocarril a Lleida

El Port de Tarragona i Renfe han recuperat el transport ferroviari de productes agroalimentaris a Lleida després de més de 20 anys sense servei. Això ha estat possible al convertir-se en un transport sostenible i competitiu respecte al que es realitza per carretera. La setmana passada el Port de Tarragona va carregar un tren amb fava de soja amb destinació a les instal·lacions de bonÀrea a Lleida.

Aquest servei ferroviari carregat amb productes agroalimentaris es va deixar de prestar per la proximitat de Lleida al Port de Tarragona que no el feia prou competitiu respecte a altres transports terrestres.

Aquest nou servei ferroviari implica reprendre un transport de mercaderies a la zona de ponent i obre la possibilitat que es mantingui i s’incrementi a mig termini gràcies als nous condicionants del mercat, la sostenibilitat i la competitivitat.

Un nou servei i un canvi en la logística

El servei iniciat per Renfe Mercancías és de transport de cereal (fava de soja), amb trens de 17 vagons tipus TT5 d’unes 850 tones de càrrega neta. En la primera etapa, es tracta d’un tren de freqüència setmanal, que s’anirà augmentant en funció de les necessitats de subministrament que plantegi el client final.

A més del transport ferroviari, dins del mateix paquet logístic, s’inclouen les maniobres necessàries per a la descàrrega i pesatge de vagons a les seves instal·lacions.

Un hub logístic per a la vall de l’Ebre

Aquest nou servei ferroviari deix entreveure canvis en la logística, uns canvis que van començar l’any passat amb trens d’agroalimentaris amb diferents destinacions, com Saragossa, Monzón i Vic, al que ara s’afegeix Lleida

El Port de Tarragona rep productes agroalimentaris dels principals països productors com Ucraïna, Romania, Argentina i els Estats Units. La distribució d’aquests productes abasta un hinterland molt important, que inclou tot Catalunya, Aragó i gran part de Navarra i de l’est de Castella, i on es fabrica més del 40% del total de producció de pinsos d’Espanya.

Els productes s’importen a través del Port de Tarragona i des d’aquí es transporten a les zones on es fabrica els pinsos per a l’alimentació animal, com són les fàbriques de Lleida, Saragossa, Girona i, en menor mesura, a indústries de Sòria i Osca.

El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al Port de Tarragona, tant pel seu volum, uns 5 M de tones anuals de mitjana, com per les importants instal·lacions i repercussió econòmica en el hinterland.

Per a l’emmagatzematge d’aquests productes, el Port disposa de 260.000 m2 de superfície coberta, xifra només equiparable a les capacitats del nostre Port en l’emmagatzematge de líquids a granel.

L’alta especialització portuària en el tràfic d’agroalimentaris facilita que al Port de Tarragona es treballi amb una àmplia varietat de productes i subproductes agroalimentaris (més de 60) motiu pel qual el nostre Port se situa en una posició molt destacada respecte a la resta de ports europeus.

Fecha del Taller: