El Port de Tarragona augmenta els tràfics quasi un 8% el 2017

El Port de Tarragona va moure més de 34 Mt durant l’any passat, xifra que suposa un creixement del 7,8% respecte del 2016 (31,5 Mt).

Els líquids a doll són els que més bon comportament han tingut, amb 22 Mt (+8,7%), seguits pels sòlids a lloure, amb 9,5 Mt (+5%) i, per últim, la càrrega general, amb 2 Mt (+4,3%).

Per tràfics concrets, en els líquids a doll, destaquen el cru (9,5 Mt), amb un creixement del 12,5%; altres productes petrolífers (10,7 Mt), amb un augment del 6,2%, i els productes químics i adobs (1,7 Mt), que creixen un 4,2%. Pel que fa als sòlids a lloure, destaca la sal comuna (0,45 Mt), que augmenta en un 136,7% respecte al 2016, i el carbó (3,7 Mt), amb un increment del 8,3%. En el cas dels cereals, pinsos i farines, però, es registra un retrocés del 4,4% (4.550 Mt). En els tràfics de càrrega general es registra una baixada en la càrrega contenitzada (-28,9%), però un increment en la no contenitzada (+28%).

Les dades de tancament d’exercici també apunten que la línia de diversificació de tràfics que segueix el Port de Tarragona des de fa anys està donant molt bons resultats. Els principals tràfics són el de paper i pasta de paper (585.033 t), amb un increment del 42,6%; els automòbils (200.209 unitats), que augmenten en un 30,7%, i els animals vius, que també experimenten un increment important si comptem per caps de bestiar (344.438), un 28%, que encara és superior si comptem per tones (61.925 t), un 68,2%.

Un altre dels tràfics que ha donat uns resultats molt positius ha esta el de passatgers. Amb 37 escales i més de 51.000 creueristes, l’increment registrat durant el 2017 va ser del 68,2% i el 282,3%, respectivament.

Fecha del Taller: