El Port de Barcelona treu a licitació una xarxa 5G de gran capacitat

El Port de Barcelona ha iniciat la licitació d’una xarxa de telecomunicacions 5G de gran capacitat i fiabilitat preparada per a l’Internet of Things (IoT) i per al creixent grau d’automatització de les eines de gestió i dels serveis, no únicament de l’Autoritat Portuària sinó de tot l’ecosistema portuari.

El contracte per posar en marxa aquesta nova xarxa de telecomunicacions, que permetrà desenvolupar una potent oferta de serveis de suport a la logística, està valorat en més de 5 milions d’euros. La durada d’aquest contracte és de quatre anys amb la possibilitat d’una pròrroga per un any més. El termini per presentar ofertes a aquesta licitació acaba el 25 d’octubre a les 12 hores.

El desplegament de la nova xarxa de telecomunicacions de gran capacitat, que es farà al llarg de 2023, està integrat en el Pla de Telecomunicacions 2020 del Port de Barcelona, amb el que es pretén dotar a tot el territori portuari d’una nova xarxa de telecomunicacions que ofereixi una cobertura adequada per a permetre la mobilitat i la ubiqüitat de serveis, incloent la banda ampla mòbil en diversos àmbits del recinte portuari, com ara vials, edificis i zones obertes.

Innovació i sostenibilitat

Aquesta xarxa, preparada per a la seva progressiva evolució tecnològica cap a les versions de 5G que es vagin consolidant durant la vida del projecte, farà possible que el sector econòmic de l’entorn portuari guanyi eficiència, afavorint la seva competitivitat i, per tant, contribuint a la seva sostenibilitat.

El desenvolupament de la nova xarxa de telecomunicacions forma part de tot un seguit de projectes de digitalització impulsats pel Port de Barcelona per facilitar les activitats comercials i logístiques, fent possible la internacionalització de les empreses i facilitant les operacions d’importació i exportació.

Alguns d’aquests projectes són, avui, una realitat, com les aplicacions desenvolupades per agilitar l’operativa i garantir la seguretat i eficiència de la cadena de subministrament i que el Port posa a l’abast dels seus usuaris i clients.

Fecha del Taller: