El Port de Barcelona tanca 2020 amb un resultat econòmic de 17 milions d’euros tot i la pandèmia

Tot i l’impacte de la pandèmia, el Port de Barcelona ha tancat l’exercici de 2020 amb un resultat econòmic positiu de 17 milions d’euros. És una xifra important malgrat la davallada d’ingressos deguda a la reducció de tràfics i als ajuts destinats a les empreses per parar el cop de la COVID-19.

La factura que la pandèmia ha passat al Port de Barcelona l’any 2020 ha estat de prop de 34 milions d’euros. Així ho ha avançat avui la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, en la presentació del balanç de l’últim exercici, un any atípic en què “no hem buscat fer els millors resultats econòmics de la història sinó que hem buscat la resiliència”. Conesa ha recordat que “el suport a les empreses de la Comunitat Portuària i a la resta del teixit empresarial ha estat una de les nostres prioritats”.

El Port de Barcelona va assolir l’any 2020 una xifra de negoci de 139 milions d’euros, un 20% menys que l’any 2019, quan va arribar als 172 milions d’euros. Aquest descens és degut, principalment, a la caiguda del tràfic total, que s’ha traduït en una reducció del 25% de les taxes d’utilització; a les bonificacions aplicades en les taxes d’ocupació amb motiu de la pandèmia i que tenen a les terminals de passatgers i contenidors i als concessionaris del Port Vell com a principals beneficiaris; a la reducció de la taxa d’activitat per la disminució dels tràfics i a l’eliminació del topall mínim d’activitat i a l’impacte indirecte per la caiguda de la taxa d’ocupació.

Tot i l’impacte que la COVID-19 ha tingut en els resultats econòmics del darrer exercici, la capacitat de generació de recursos de l’entitat (cash flow) es manté en nivells més que acceptables: 66 milions d’euros (-32%). “És important que el cash flow es mantingui en una xifra elevada perquè, per a nosaltres, és la dada més rellevant, ja que els ports ens autofinancem i amb aquests recursos generats hem d’abordar la devolució del deute i la realització d’inversions”, ha recordat la subdirectora general d’Econòmic i Financer, Miriam Alaminos.

La inversió pública executada pel Port de Barcelona l’any 2020 ha estat de 27 milions d’euros, una xifra que està per sota de les previsions inicials i que suposa un retrocés del 56% respecte del 2019. “En aquest punt, m’agradaria fer esment de les dificultats que seguim tenint a l’hora d’invertir. És més necessari que mai eliminar les barreres administratives que dificulten, i molt, les licitacions d’obres als ports”, ha reclamat Conesa. I ha garantit que “aquesta és, clarament, la nostra aposta: no sacrificar inversió pública, sinó accelerar-la”.

En l’últim any, el Port de Barcelona ha reduït de forma significativa el seu endeutament (-10%), que se situa en 160 milions d’euros. Ara, el rati d’endeutament es troba en un 11%, una xifra molt baixa que situa a la institució en una situació de solvència financera per fer front als reptes de futur.

Resultats de tràfic

Pel que fa als tràfics, aquests han tingut un comportament molt desigual en funció de la seva tipologia i de l’època de l’any. Els tràfics de mercaderies, especialment en els mesos d’abril i maig, es van ressentir amb força. Però poc a poc s’han anat recuperant i l’any va acabar amb uns increments de dos dígits, tant en el tràfic total, que va créixer al desembre un 23%, com en els contenidors, que ho van fer prop d’un 25%. Tot i així, en el global de l’any 2020 el tràfic total del Port ha estat de 59,5 milions de tones el que significa un retrocés de l’11,9%.

En el cas dels contenidors, el moviment s’ha situat molt a prop dels 3 milions de TEUs, amb un descens de l’11%. “Aquí s’ha de destacar el comportament positiu de les exportacions, que han tancat el 2020 en els mateixos nivells que l’any anterior”, ha posat en relleu el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell. Per contra, els contenidors plens d’importació, tot i acabar l’any amb un creixement del 12% al mes de desembre, en el global de l’exercici cauen un 11%.

En l’apartat de líquids a granel, el moviment assolit l’any 2020 ha estat de 12,9 milions de tones, amb una caiguda del 20%. I en el cas dels sòlids a granel, l’any es tanca amb un moviment de més de 4 milions de tones, xifra similar a la de 2019.

En l’àmbit del tràfic d’automòbils nous, un dels segments més afectats per l’actual context d’incertesa i crisi econòmica derivada de la pandèmia, la caiguda de l’any 2020 ha estat molt significativa, situant-se en un -38%, amb 480.000 unitats mogudes. Quant a la càrrega convencional, que majoritàriament inclou el tràfic ro-ro, s’ha registrat un moviment de 347.000 UTIS, amb un descens del 16%. En aquest cas, les UTIs transportades per les autopistes del mar només han caigut un 2% (150.000 UTIs). El tràfic que ha rebut un cop més gran per la pandèmia ha estat el cabotatge, que cau un 24%.

L’aposta que el Port de Barcelona fa des de fa anys per la intermodalitat i la sostenibilitat mediambiental ha donat com a resultat un notable increment de la quota del ferrocarril en el transport de contenidors i d’automòbils. Així, l’any 2020 s’ha tancat amb prop de 265.000 contenidors entrant o sortint del recinte portuari en tren, xifra que suposa un creixement del 6% respecte a l’any anterior i que situa la quota ferroviària de contenidors en xifres de rècord: un 15%. Pel que fa als vehicles, s’han transportat en tren 187.466 unitats, assolint un altre rècord, el 42% de quota de mercat. Aquest transport suposa un estalvi anual de 51.000 tones de C02, eliminant 131.000 camions de la carretera.

Creuers i ferris

El passatge ha estat el tràfic més afectat per la pandèmia al Port de Barcelona. El dia 13 de març de 2020 es va prohibir el tràfic de passatgers i en el cas dels creuers la prohibició segueix en vigor. Els ferris van poder reprendre l’activitat a finals de juny però la situació de pandèmia fa que el moviment de persones segueixi estant molt limitat encara. Així, el número de passatgers va caure un 81%, passant de 4,6 milions de passatgers al 2019 a 858.000 al 2020. En el cas dels creuers, la caiguda es situa en un 94%. Pel que fa als ferris, amb 659.000 passatgers, la caiguda ha estat del 56%.

Mercè Conesa ha demanat a les administracions implicades “uns protocols clars per poder reprendre l’activitat creuerística. I no només perquè un any més sense creuers suposaria al port pèrdues per sobre dels 11 milions d’euros, sinó perquè és una indústria molt important tant per Barcelona com per a Catalunya. I, sobretot, perquè aquest sector dona feina a més de 9.000 persones que ara mateix estan patint molt”. La presidenta del Port de Barcelona també ha recordat que el sector de creuers aporta al PIB de Catalunya més de 560 milions d’euros anuals i ha avançat que ja s’han iniciat les converses amb les autoritats sanitàries per fixar les condicions de la tornada a l’activitat.

Fecha del Taller: