El Port de Barcelona rep la certificació de qualitat OHSAS en gestió de la seguretat i salut en el treball

La qualitat i la seguretat integral són objectius primordials del Port de Barcelona en tots els seus vessants, tant en les persones com en el medi ambient, les mercaderies i les instal·lacions.

Aquesta certificació –emesa per l’empresa auditora Full Audit i internacionalment acceptada– s’emmarca en la voluntat del Port de Barcelona d’anar més enllà del compliment normatiu estricte en matèria de seguretat i salut del seu personal. La implementació de mesures com les que preveu aquesta certificació suposa un clar compromís del Port en aquest àmbit, que contribueix a una major motivació i eficiència dels treballadors, entre d’altres beneficis per a l’organització. La certificació OHSAS 18001 pot ser integrada sense problemes amb d’altres normes de sistemes de gestió com la ISO 9001 (de qualitat) i la ISO 14001 (de medi ambient).

La voluntat de fer les coses bé també en aquest sentit es reflecteix igualment en la col·laboració contínua amb la Inspecció de Treball per a la millora de les condicions de seguretat en el manteniment habitual de les infraestructures portuàries i en les nombroses obres que ha implicat l’ampliació del Port. Això ha fet possible, per exemple, que el passat mes de febrer es comptabilitzessin més de 45.000 hores de feina amb sinistralitat zero.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va presidir l’acte de lliurament de la certificació de qualitat en la prevenció de riscos laborals OHSAS 18001:20071 atorgada al Port de Barcelona. Per part de l’organització van rebre aquest reconeixement al sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball el president, Sixte Cambra i el cap de Recursos Sanitaris i Prevenció de Riscos Laborals, Narciso Amigó.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: