El Port de Barcelona promou el Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers

El Port de Barcelona ha promogut el Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers, un espai de trobada destinat a treballar per a la millora de l’impacte que el turisme de creuers té a la capital catalana i en el qual ha convidat a participar a les administracions, entitats i organismes relacionats amb aquest sector: Ajuntament de Barcelona; Generalitat de Catalunya; Diputació de Barcelona, Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, Comunitat Portuària; CLIA (Cruise Lines International Association); Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) i entitats econòmiques i socials.

Aquest Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers neix amb cinc objectius principals:

  • Millorar la transparència i comunicació de l’activitat dels creuers al Port de Barcelona.
  • Generar un espai on compartir i coordinar les diferents iniciatives engegades des de diferents institucions.
  • Reduir els impactes negatius dels creuers tan a nivell ambiental com social.
  • Incrementar el retorn social i econòmic del sector sobre la ciutat i el seu hinterland.
  • Potenciar la vinculació de les empreses de creuers amb el teixit empresarial, formatiu i laboral de la ciutat.

Amb l’impuls d’aquest Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers, el Port de Barcelona lidera la coordinació d’iniciatives encaminades a millorar el desenvolupament sostenible de l’activitat creuerista de la mà de les administracions, la Comunitat Portuària i el teixit econòmic i social.

Aquesta nova eina dona continuïtat al pacte signat l’any 2018 entre el Port i l’Ajuntament de Barcelona que redueix a set les terminals de creuers. La implementació d’aquest acord de l’any 2018 suposa uns 10 anys de feina i, per tant, no finalitzarà fins l’any 2027, amb el tancament de la terminal de creuers situada al moll de Barcelona Sud. Aquest acord suposa la inversió de 265 milions d’euros d’inversió pública i privada (adequació del moll Adossat, construcció de les noves terminals, eliminació de les antigues, etc.) i incorpora elements de millora en l’activitat creuerística al Port de Barcelona, facilitant l’increment de les operacions de port base.

50 actuacions

La governança d’aquest Consell anirà a càrrec d’un plenari i s’estructurarà en diverses comissions de treball, focalitzades en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. En el document de constitució del Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers, es proposen també 50 actuacions que s’estan ja treballant o que s’iniciaran en breu i que estan enmarcades en aquests tres àmbits indicats.

De forma transversal a aquests grups de treball es proposa un quart eix per fomentar la transparència i la comunicació de l’evolució de les activitats i iniciatives del Consell, així com de les dades i estudis que els diferents actors vagin desenvolupant.

En l’àmbit de la sostenibilitat social, les actuacions estan enfocades a la gestió dels creueristes, promovent un model basat en el lideratge del creuerisme de port base, que ja es va iniciar amb la limitació i trasllat de les terminals de creuers i en l’aposta per la desestacionalització de l’activitat. Una altra línia de treball molt rellevant és la reducció de la congestió a les zones més turístiques de la ciutat; la diversificació dels actius turístics i la generació d’ocupació local en el sector. En el cas de la sostenibilitat ambiental, les actuacions van dirigides a reduir les emissions dels creuers; potenciar els vaixells amb baixes emissions i la transició energètica al Port; optimitzar la gestió d’aigües; transformar els residus en biogàs; millorar la mobilitat urbana i treballar en favor de la biodiversitat. Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, les mesures proposades pel Port de Barcelona fan referència a l’increment de l’arribada de creuers de port base; la generació de negoci en els sectors productius del país i la facilitació de projectes d’innovació.

Model operatiu de port base

Cal recordar que el Port de Barcelona és líder europeu i de la Mediterrània en la posició de port base, és a dir, on comencen i/o acaben viatge els creueristes, el segment que més beneficis aporta a la ciutat. A més, s’està treballant per transformar part dels creuers de trànsit actuals en vaixells en els que Barcelona també actuï com a port base per a una part dels creueristes, augmentant així el lideratge com a port d’embarcament i desembarcament de turistes.

La constitució del Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers ha aconseguit un amplíssim consens entre les administracions, entitats i organismes implicats i fixa les bases per seguir optimitzant la gestió del turisme de creuers que arriba a Barcelona, tenint clar el que ens permet i el que no ens permet fer el marc legal, que dona espai per implementar moltes mesures de millora. Es reunirà el plenari dos o tres cops cada any i es formaran els diferents grups de treball. Hi haurà una secretaria tècnica que organitzarà els diferents grups de treball encarregats de concretar i implementar aquestes mesures.

Fecha del Taller: