El Port de Barcelona prepara els terrenys dels nous accessos ferroviaris

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha aprovat avui l’adjudicació de l’obra “Nou accés ferroviari. Vies d’accés i expedició/recepció a Nou Llobregat. Serveis afectats i consolidació de terreny”, una de les obres prèvies a la construcció de les vies i la Terminal Nou Llobregat.

L’obra, que ha estat adjudicada a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Copcisa, S.A.- Acciona Construcciones, S.A. per un import de 25 milions d’euros (IVA exclòs) i un termini d’execució de 24 mesos, inclou diferents actuacions:

  • La construcció de la plataforma sobre la qual s’instal·laran: els dos ramals que connectaran el nou accés sud ferroviari -que està desenvolupant el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana- amb la resta de la xarxa ferroviària interior del Port; i la terminal de recepció i expedició del futur complex ferroviari Terminal Nou Llobregat, format per cinc vies.
  • La reubicació de tots els serveis existents en aquest espai i que quedarien afectats per la nova via, els més importants dels quals són la galeria de servei de l’Ens d’Abastament d’Aigües Ter-Llobregat, el col·lector de salmorres de l’Agència Catalana de l’Aigua i les infraestructures d’electricitat, comunicacions, aigua, etc. existents en aquest espai.
  • La construcció del calaix de drenatge general que s’ubicarà sota la futura plataforma ferroviària.

L’adjudicació d’aquesta obra és un pas important per fer realitat els nous accessos al Port de Barcelona i la Terminal Nou Llobregat perquè genera la base sobre la qual es construirà la superestructura ferroviària i reordena tots els serveis presents a la zona. Aquestes infraestructures, incloses dins el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Terminal Logística Intermodal del Port de Barcelona, formen part del futur node ferroviari que s’està desenvolupant en l’àrea sud del Port.

 

El node ferroviari és un conjunt d’infraestructures que inclou: una terminal de recepció i expedició paral·lela al curs actual del riu, denominada Terminal Nou Llobregat; una terminal de recepció i expedició; una terminal de càrrega i descàrrega; i una terminal de ferroutage, les tres darreres ubicades a l’antiga llera del riu Llobregat. Aquest potent node ferroviari, juntament amb les terminals ferroviàries ja existents a la zona -la terminal ferroviària de BEST al Moll Prat i la Terminal C d’expedició i recepció, ja construïdes i operatives- conformaran una potent infraestructura ferroviària formada per 6 terminals que donarà servei al Port de Barcelona i al seu entorn.

Fecha del Taller: