El Port de Barcelona posa en marxa un pla pioner per esdevenir un port neutre en emissions de carboni

El Port de Barcelona ha endegat el programa BCN Zero Carbon amb l’objectiu d’esdevenir en l’horitzó de l’any 2020 un port neutre en emissions de carboni per al pas de la mercaderia, un projecte pioner en l’àmbit portuari. El programa consta de tres parts: el càlcul d’emissions de CO2 de les diferents activitats portuàries; la implantació d’accions per tal de reduir-les al màxim; i la compensació de la petjada de carboni resultant mitjançant la compra de crèdits de carboni generats per projectes d’estalvi d’emissions, que permeten neutralitzar les emissions pròpies.

Segons un estudi de l’Organització Marítima Internacional (IMO, en les sigles en anglès), el transport marítim és responsable del 2,7% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que tenen un impacte global amb independència del lloc on s’emetin. Les principals fonts d’aquests gasos contaminants són la industria energètica (35%), el transport per carretera (21,3%) i el sector productiu i de construcció (18,2%).

A Europa, alguns d’aquests sectors ja estan obligats, per llei, a comptabilitzar i reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, com ara les empreses energètiques, les instal·lacions de tractament de residus o les cimenteres. El transport marítim encara no està regulat, però la Unió Europea es proposa reduir un 40% la petjada de carboni d’aquest sector per l’any 2030.

El Port de Barcelona, capdavanter en diferents iniciatives mediambientals com ara l’impuls del gas natural liquat (GNL) com a combustible o el servei de l’Ecocalculadora (que permet calcular les emissions de CO2 de les cadenes logístiques i buscar rutes alternatives més sostenibles), serà també pioner en la gestió de les seves emissions de carboni.

“Els ports són actors clau per reduir la petjada de carboni del transport, ja que a les nostres instal·lacions conflueixen la majoria de les cadenes logístiques i diversos modes de transport, de manera que podem facilitar canvis modals que afavoreixen la sostenibilitat. Com a port, estem compromesos a reduir al màxim el nostre impacte sobre l’entorn”, ha manifestat el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, qui ha afegit que ara són també els clients qui demanen reduir l’empremta de carboni de les mercaderies.

Implicació de la Comunitat Portuària

El programa BCN Zero Carbon pretén, mitjançant la col·laboració amb els diferents operadors de la Comunitat Portuària, assolir la neutralitat d’emissions de CO2 del pas de la mercaderia pel Port de Barcelona. El projecte s’ha començat a treballar en tres àrees: la manipulació de contenidors i de vehicles i en l’activitat de creuers.

Les dues primeres parts del programa (l’inventari d’emissions de cada activitat i la reducció de la petjada de carboni mitjançant accions concretes) seran certificades per la norma ISO 14069, que permet calcular l’empremta de carboni d’empreses i organitzacions. A continuació, el Port de Barcelona estudiarà quines són les millors opcions per a la compensació de les emissions que no sigui possible reduir.

Els mercats de carboni voluntaris donen resposta a aquelles organitzacions o activitats que, tot i no estar regulades (i, per tant, no obligades per llei a gestionar les seves emissions), es comprometen voluntàriament a compensar la seva petjada de carboni. En aquest àmbit, bona part dels projectes elegits per comprar crèdits de carboni i compensar les emissions pròpies corresponen a activitats forestals, fogons solars per cuinar i energia eòlica. Les principals agències de verificació d’aquests sistemes de compensació són Clean Development Mechanism (Nacions Unides), Verified Carbon Standard i Gold Standard.

“BCN Zero Carbon forma part de l’estratègia climàtica del Port de Barcelona i de la nostra aposta per consolidar-nos com a smart port. Som conscients que, a partir de la propera Cimera sobre el Canvi Climàtic que se celebrarà el mes de desembre a Paris, haurem de combatre més activament les emissions d’efecte hivernacle i volem estar preparats”, ha declarat el president del Port, Sixte Cambra.

Fecha del Taller: