El Port de Barcelona posa en marxa el Portal de Selecció com a eina de coneixement de l’organització

El Port de Barcelona ha posat en marxa el Portal de Selecció, una innovadora eina online de job branding que serveix als candidats i candidates que busquen feina, i a tothom que ho vulgui, conèixer millor l’organització abans de la seva possible incorporació a l’empresa. A través d’ella, els candidats i candidates també podran participar en els processos de selecció del Port de manera electrònica i des de qualsevol dispositiu.

Aquesta nova eina crea un entorn atractiu i, sobretot, útil i fàcil d’usar oferint una imatge real de com és el Port de Barcelona com empresa per treballar-hi. Amb el seu llançament es facilita la incorporació i l’atracció de nou talent des de diferents àmbits, tant nacional com internacional. A través del nou portal web ja es difonen tres noves ofertes de feina: una de tècnic/a de sistemes d’ajudes a la navegació, una de enginyer/a de planificació territorial i una de tècnic/a administratiu.

La marca Naveguem Junts del Port de Barcelona

El Portal de Selecció és la consolidació del pla de difusió de la marca Naveguem Junts del Port de Barcelona, que va néixer l’any 2018 “per donar-nos a conèixer com a empresa generadora d’ocupació, en la qual es treballa de determinada manera, amb uns valors i actituds concrets −respecte, honestedat, transparència i innovació− i en la què es cuida el treballador i treballadora”, explica Ana Bernabeu, directora de Persones del Port de Barcelona.

Amb Naveguem Junts, també es volia facilitar la identificació del Port de Barcelona “com a lloc per treballar. El fet que siguem anomenats Port de Barcelona, igual que el territori en el qual convergeixen tantes i tantes activitats, fa difícil identificar-nos i diferenciar-nos”, afegeix Ana Bernabeu.

En aquests dos anys, la marca ha buscat l’impacte positiu en els treballadors i treballadores del Port de Barcelona enfortint l’orgull de pertinença i el seu compromís amb l’empresa. També ha vetllat per implementar accions com el treball flexible, l’empresa saludable, reconeixements i jornades internes, noves mesures de conciliació i flexibilitat, formació i desenvolupament.

Des del 2018, s’han realitzat diferents iniciatives en les quals la marca va associada a accions com poden ser anuncis dels processos de selecció, el pla d’acollida dels nous treballadors o la difusió a les xarxes socials d’algunes campanyes amb aquesta marca.

La direcció del nou portal és: https://seleccio.portdebarcelona.cat

Fecha del Taller: