El Port de Barcelona participa al projecte IAPH-WPSP Cruise per estandarditzar a nivell mundial la recollida de dades d’emissions dels creuers

El Port de Barcelona participa com a soci del projecte IAPH-WPSP Cruise, impulsat per la International Association of Ports & Harbors (IAPH) dintre del seu programa World Ports Sustainability Program (WPSP) amb la col·laboració de l’Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), que té com a objectiu estandarditzar a nivell mundial les dades d’emissions dels creuers quan estan atracats a port.

L’estandardització de les dades facilitarà a les navilieres la transmissió, als diferents ports, de la informació necessària per fer els càlculs sobre aquestes emissions. A més, l’harmonització de la informació permetrà realitzar comparatives i treballar en la reducció progressiva de l’impacte que aquest tipus de tràfic té als ports que l’acullen.

L’objectiu del projecte IAPH-WPSP Cruise, concebut amb caràcter pilot per ampliar-se en un futur i incorporar les emissions d’altres tipus de naus, està alineat amb el compromís compartit entre ports i navilieres d’informar de manera precisa i puntual sobre les emissions dels vaixells. El projecte inclou el disseny i execució d’una plataforma web específica per a la recollida de la informació i per realitzar els càlculs necessaris per a l’estimació d’emissions.

Malgrat que el projecte es va iniciar el 2019 i estava previst el seu desenvolupament durant els anys 2020 i 2021, a causa de la pandèmia de COVID-19 la seva execució s’ha endarrerit fins al període 2022-2023. La fase de proves del projecte serà finançada per diversos ports membres de la IAPH en els que el tràfic de creuers és especialment important, entre ells Barcelona.

Fecha del Taller: