El Port de Barcelona invertirà 110 milions d’euros en el projecte Nexigen per millorar la qualitat de l’aire

El Port de Barcelona invertirà 110 milions d’euros en el seu projecte Nexigen per descarbonitzar l’activitat portuària i millorar la qualitat de l’aire. D’aquest total, 90 milions d’euros corresponen a les inversions que es faran en els sistemes OPS (onshore power supply) per connectar els vaixells a la xarxa elèctrica general un cop estiguin atracats, utilitzant energia neta amb certificació d’origen 100% renovable. Els 20 milions d’euros addicionals són necessaris per desplegar la xarxa que inclou la Subestació Port, la connexió en alta tensió a la Subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica i el desplegament de la xarxa de mitja tensió per tot el recinte portuari.

Objectiu 2030

L’objectiu és que el 2030 el Port de Barcelona tingui electrificats tots els punts d’atracada dels creuers, el moll Prat, i les terminals de ferris de la dàrsena de Sant Bertran i el moll de Costa, eliminant 66.000 tones de CO2 i 1.234 tones de NOx de les emissions de l’activitat portuària. Això vol dir “reduir el 38% del NOx i del CO2 emesos pels vaixells durant la seva estada a moll i eliminar el 22% de les emissions de NOx i CO2 de tota l’activitat portuària”, ha avançat el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, en la presentació del projecte Nexigen. A llarg termini, l’electrificació dels molls del Port de Barcelona serà una peça clau per assolir l’objectiu de ser un port climàticament neutre el 2050.

“Els notables beneficis ambientals que es derivaran de l’electrificació dels molls del Port de Barcelona fan d’aquest un dels nostres projectes estratègics. I per això el Pla neix amb un nom propi: Nexigen”. Un nom, ha explicat Damià Calvet, que té el seu origen en la suma de les paraules next, generation i oxigen i que troba tot el seu significat en el fet que es tracta d’un Pla “per descarbonitzar l’activitat i millorar la qualitat de l’aire, contribuint al benestar de les noves generacions. Un Pla de futur”.

Calendari

L’electrificació dels molls és un procés complex i que requereix de temps per al seu desenvolupament. Es tiraran 240 quilòmetres de cable i es faran 20,5 quilòmetres de canalitzacions fins a les terminals. Les previsions del Port de Barcelona són “fer les primeres connexions elèctriques de vaixells a la terminal de contenidors BEST i a la Terminal Ferry de Barcelona entre finals de 2023 i principis de 2024”, ha explicat l’Energy Transition Manager del Port de Barcelona, Ana Arévalo.

Ara fa dos anys, el Consell d’Administració del Port de Barcelona va aprovar l’elaboració del Pla d’Electrificació de Molls. El març de 2021, Red Eléctrica va confirmar la construcció de la nova Subestació Ronda Litoral, una infraestructura clau en el projecte. Aquesta nova subestació de 220 kV estarà ubicada molt a prop del Moll Príncep d’Espanya, a la banda sud de la Ronda Litoral. I el passat mes de gener es va iniciar la licitació del projecte pilot a la terminal BEST.

Els propers passos seran tramitar la petició d’accés i connexió d’una posició per a gran consumidor a la Subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica, un cop es publiqui la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-2026, i treure a licitació el projecte pilot a la Terminal Ferry durant el mes d’abril. La connexió a la Subestació Ronda Litoral farà possible el desplegament d’una xarxa de mitjana tensió intel·ligent i flexible que distribuirà energia elèctrica d’origen renovable als diferents molls. Després, a cada moll s’instal·laran els OPS amb el sistema de gestió de connexió necessari per a cada tipus de vaixell.

L’efectivitat que el projecte Nexigen tindrà per reduir les emissions portuàries està garantida i permet assegurar als responsables del Port de Barcelona que es tracta d’una “acció climàtica per contribuir a un millor planeta, amb més benestar per a la gent i més respecte pel medi natural”, certifica Damià Calvet. “Tenim perfectament calculades les emissions dels vaixells durant la seva estada a port i, per tant, amb el Pla d’Electrificació de Molls farem una acció directa per a eliminar-les”, corrobora Ana Arévalo.

Les elevades inversions i la complexitat que comporta un projecte com Nexigen fan necessària la col·laboració dels ports amb altres actors a nivell internacional. Així, en l’àmbit de la descarbonització de l’activitat portuària, el Port de Barcelona participa en dos projectes importants. D’una banda, el projecte EALING, que reuneix a ports de 9 països de la Unión Europea, aporta finançament per a estudis i anàlisi de les infraestructures de connexió elèctrica de vaixell a moll (OPS) fins al procés de la licitació. Amb aquest projecte, es busca aconseguir una harmonització tècnica i legal a nivell europeu que permeti estandarditzar els processos de subministrament elèctric als vaixells. D’altra banda, el projecte PIONEERS, format per 46 socis, té com a objectiu desenvolupar solucions concretes per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle als ports, tot preservant la seva competitivitat. Aquest projecte ha rebut una subvenció de 25 milions d’euros del programa europeu Horizon 2020.

“Amb Nexigen ens preparem per al futur i permetrà al Port de Barcelona estar a la primera divisió de la descarbonització de l’activitat portuària, marítima i logística”, ha emfatitzat Damià Calvet aquest matí per finalitzar la presentació del projecte Nexigen.

Fecha del Taller: