El Port de Barcelona instala placas fotovoltaicas innovadoras en el moll de Pescadors e inicia su primera comunidad energética

El Port de Barcelona, COMSA Corporación i la Confraria de Pescadors de Barcelona han treballat conjuntament en la instal·lació de plaques fotovoltaiques flexibles en les cobertes de les casetes situades al moll de Pescadors. L’actuació s’emmarca dins del projecte europeu LIFE BIPV (Building-integrated Photovoltaics), coordinat per COMSA Corporación i cofinançat pel programa europeu LIFE. L’objectiu del projecte és desenvolupar i demostrar solucions innovadores per integrar mòduls fotovoltaics als edificis i augmentar així la generació d’energia renovable i la sostenibilitat d’edificis i infraestructures. La instal·lació fotovoltaica sobre les casetes té una potència de 29,5 kWp i s’estima que anualment generarà 43,4 MWh, és a dir, el 5% del consum total del moll de Pescadors i un 11% del consum de la fàbrica de gel.

Les innovadores plaques fotovoltaiques, desenvolupades pel fabricant alemany Heliatek, han estat produïdes amb materials orgànics i són molt lleugeres i flexibles i s’adapten a la ondulació de les cobertes de les casetes sense estructures de suport addicionals, optimitzant així la integració del sistema a l’entorn i reduint costos en materials i instal·lació. Aquestes casetes disposen d’unes cobertes amb volta de mig punt que no admeten plaques fotovoltaiques tradicionals, tant per la forma de la coberta com per l’excés de pes d’una instal·lació estàndard.

Aquesta actuació és el pas inicial perquè el moll de Pescadors aculli la primera comunitat energètica del Port de Barcelona, és a dir, un sistema de consum d’energies més eficient i descentralitzat que comportarà la reducció d’emissions contaminants i d’efecte d’hivernacle. La futura comunitat energètica consistirà en interconnectar l’electricitat renovable generada per illes fotovoltaiques situades a tres espais del moll, cada un d’ells associat a una fase del projecte: el pati de xarxes, on es troben les casetes (fase 1), la llotja de la Confraria de Pescadors (fase 2) i el tinglado de xarxes (fase 3). Aquesta energia renovable alimentarà els compressors que produeixen el fred industrial de la fàbrica de gel, reduint els consums d’energia d’aquesta instal·lació. Un dels grans avantatges d’aquesta nova estructura és que permetrà connectar la generació d’energia renovable de plaques solars directament amb els consumidors, garantint el desenvolupament de l’activitat pesquera a Barcelona sota criteris de sostenibilitat i competitivitat.

El següent pas, que comportarà la finalització de la primera fase, serà instal·lar una pèrgola amb mòduls fotovoltaics al pati de xarxes. En paral·lel, s’estan instal·lant bateries de 45 kWh de capacitat per emmagatzemar els excedents de producció fotovoltaica.

Prova pilot europea

La integració i gestió eficient de l’energia renovable fotovoltaica aplicant sistemes d’emmagatzematge i flexibilitat de la demanda s’emmarquen dins del projecte CREATORS, un programa de desenvolupament de comunitats energètiques locals a Europa amb finançament Horizon 2020. El moll de Pescadors del Port de Barcelona és una de les quatre ubicacions pilot del projecte, juntament amb la planta d’acer de Jesenice (Eslovènia), el parc industrial del Temse (Bèlgica) i una instal·lació al municipi de Tartu (Estònia).

L’experiència obtinguda dins del projecte CREATORS permetrà escalar la iniciativa a tot l’àmbit portuari. Per aquesta raó, el Port de Barcelona ha començat a estudiar els consums de tots els concessionaris i el potencial de producció fotovoltaica a les cobertes de tots els edificis del recinte portuari per estudiar la millor solució tècnica a aplicar als excedents fotovoltaics, garantint un aprofitament màxim de la producció renovable al Port.

CREATORS suposa un nou avenç en la transformació de l’activitat portuària cap a un futur més sostenible i verd, sumant-se a altres projectes que està desenvolupant el Port de Barcelona, com l’electrificació dels molls (projecte Nexigen) o la producció de combustibles verds. Aquestes actuacions permetran al Port de Barcelona la consecució dels objectius de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle del 50% el 2030 i del 100% el 2050.

Fecha del Taller: