El Port de Barcelona inicia l’aplicació de diferents projectes pilots d’innovació desenvolupats en els darrers anys

El Port de Barcelona està treballant en l’aplicació efectiva i sobre el terreny dels diferents projectes pilots d’innovació que s’han estat desenvolupant en els darrers anys en matèries com la gestió de moviment de mercaderies, vehicles i persones i la seguretat i la ciberseguretat, entre d’altres, tal i com han explicat avui la subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona, Catalina Grimalt; i el cap de Projectes Estratègics i d’Innovació, Carles Rúa, en la conferència “La digitalització al Port de Barcelona com a motor de creixement i recuperació” en el cicle CafèTIC, que organitza el Clúster Digital de Catalunya.

La conferència s’ha iniciat amb la presentació de les grans xifres i indicadors del Port de Barcelona i la seva proposta de creixement a curt termini, sintetitzada en el IV Pla Estratègic que va ser aprovat el passat mes de gener. La sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i la digitalització són les eines amb les quals el Port vol donar resposta als grans reptes que es plantegen pels propers anys.

Carles Rúa ha explicat els tres pilars de la innovació que s’està realitzant al Port de Barcelona: la digitalització, que s’està desenvolupant en aspectes com l’automatització (accessos, gestió de fluxos, etc.), la ciberseguretat, la traçabilitat de les mercaderies o el digital twins, entre d’altres; la transició energètica, amb l’aposta de combustibles més nets, la generació d’energies sostenibles en territori portuari, i el Pla d’Electrificació de Molls, per exemple; i l’open innovation, que inclou tota la recerca tecnològica i les diferents start-ups dedicades a la indústria marítima i l’economia blava que existeixen avui a Barcelona, entre les quals ha destacat les instal·lades al Pier01.

Tot seguit, Catalina Grimalt ha recordat que, a diferència d’altres sectors, com l’aeri, molts del processos que afecten avui al transport marítim internacional i als ports no estan estandarditzats, fet que dificulta la implantació de solucions d’abast internacional. En aquest sentit, ha dit que el Port de Barcelona ha decidit liderar aquesta transformació i ha desenvolupat el tercer Pla de Sistemes, on recull totes les iniciatives tecnològiques i digitals del IV Pla Estratègic 2020-2025. Aquest Pla inclou projectes en telecomunicacions, visió artificial, automatització, ciberseguretat, gestió dels fluxos de passatgers i mercaderies, medi ambient, tràfic marítim, etc.

La subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona ha recordat que totes aquestes innovacions han d’incorporar uns processos i procediments d’aplicació que s’adeqüin a la legislació vigent i una formació digital dirigida als usuaris.

Grimalt ha esmentat alguns dels projectes pilot que es troben ja en fase de desenvolupament final amb l’objectiu de posar-los en marxa a curt termini, entre els quals es troben la digitalització ferroviària o els diferents projectes relacionats amb la visió artificial (lectors de matrícules de contenidors, trens i vehicles, control de persones, etc.)

El Clúster Digital de Catalunya és un agrupació formada per start-ups, pimes i grans empreses, institucions i grups de recerca, que treballa per fomentar la innovació tecnològica i que té com a objectiu impulsar la competitivitat del sector TIC català, tot potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta.

Fecha del Taller: