El Port de Barcelona inicia el procés per concentrar activitat de contenidors en la seva zona sud

El trasllat del tràfic de contenidors a la zona més allunyada de les àrees urbanes permetrà minimitzar les externalitats ambientals de l’activitat portuària en els nuclis de població.

El Port de Barcelona ha iniciat la licitació d’una campanya geotècnica per obtenir informació detallada de les característiques dels terrenys de la zona de la dàrsena del Moll Prat i del Moll de l’Energia, un pas imprescindible per poder dur a terme l’ampliació del número de punts d’atracada prevista en el segon d’aquests molls, així com la construcció del Moll Catalunya.

Aquesta campanya geotècnica marina es convertirà, per tant, en la primera actuació a desenvolupar dins del procés de concentració de tota l’activitat relacionada amb el tràfic de contenidors a la zona sud del port, concretament a la dàrsena del Moll Prat. El trasllat del tràfic de contenidors a la zona més allunyada de les àrees urbanes permetrà, d’una banda, minimitzar les externalitats ambientals de l’activitat portuària en els nuclis de població i disposar de nous espais propers a la ciutat per destinar-los a usos més enfocats al ciutadà. D’altra banda, la concentració del tràfic de contenidors en una única zona del recinte permetrà optimitzar la pròpia operativa portuària i crear sinèrgies entre els diferents intervinents en la cadena logística.

Pel que fa als nous punts d’atracada del Moll de l’Energia, aquests són necessaris per augmentar la capacitat de descàrrega i ordenar els tràfics per tipus de producte en aquestes instal·lacions, oferint un millor servei tant als vaixells com a les terminals que operen a la infraestructura, reforçant el paper del Port de Barcelona com a hub energètic del sud d’Europa i de la Mediterrània.

La campanya geotècnica que el Port de Barcelona ha tret a concurs consisteix en la investigació exhaustiva de les característiques del subsòl a la zona sud per projectar les instal·lacions que allà es vulguin ubicar. El projecte, amb un termini previst per a la seva execució de 20 mesos, preveu tant el disseny, planificació i control dels treballs de reconeixement geotècnic, com la interpretació de resultats, els treballs de coordinació i la redacció de memòries, entre d’altres. L’import de licitació d’aquest projecte és de 5.986.543,94 euros, IVA exclòs.

Fecha del Taller: