El Port de Barcelona es reforça com a hub per a l’abastiment de les Illes Balears

El Port de Barcelona segueix sent un hub fonamental per a l’abastiment de les illes Balears i així ho confirmen les dades de tràfic del darrer any. El 2022, el tràfic entre les Illes Balears i el Port de Barcelona ha experimentat un creixement molt important, amb uns resultats positius en tots els segments: escales, passatgers i UTIs (Unitat de Transport Intermodal).

Actualment hi ha tres companyies connectant regularment Barcelona amb els ports de Mallorca, Menorca i Eivissa: la companyia Baleària; el Grup Grimaldi, que va adquirir l’any passat els vaixells i el dret de serveis de la companyia Trasmediterranea, operant ara amb el nom de Trasmed; i la naviliera Grandi Navi Veloci (GNV), que va començar a operar entre Barcelona i les Illes Balears el juliol del 2021.

Baleària, amb un total de 1.097 escales (+13,2%), i GNV, amb 644 escales (+232%),han augmentat el nombre d’escales durant el darrer any, mentre que Trasmed, amb 826 (-7,2%) les ha reduïdes. Les xifres són similars si les comparem amb les escales realitzades l’any 2019, l’anterior a la COVID: les de Baleària han crescut en un 8,4% i Trasmed ha retrocedit en un 31,2%.

Un cop superades les restriccions per la COVID, el tràfic de passatgers va experimentar una ràpida recuperació durant el 2021 que s’ha incrementat durant el 2022, quan s’ha arribat als 1.140.263 passatgers, un 42,5% més que el 2021, però un remarcable 34,3% més que el 2019. És un increment rellevant si es té en compte que les Illes Balears van rebre el mateix número de turistes durant els anys 2019 i 2022, i reflecteix el notable augment de turistes de l’Estat espanyol que van visitar les illes durant l’any passat.

Respecte als moviments de camions i remolcs amb mercaderies, durant el 2022 s’han transportat un total de 248.869 UTIs, un 17,3% més que l’any anterior i un 1% més que el 2019. El Port de Barcelona és un hub per a l’abastiment a les Illes Balears, destacant la importància de determinats tràfics, com el refrigerat. Les cadenes de distribució basen la seva logística de productes frescos en la regularitat i fiabilitat d’aquests serveis marítims, que garanteixen que els productes preparats diàriament arriben a les botigues abans de la seva obertura.

Un altre tràfic important, considerat d’interès general, és el de mercaderies perilloses, que requereix una manipulació i transport especials. Per donar aquest servei específic, Trasmed ha noliejat un vaixell roro que dedica exclusivament a aquest tràfic amb dos serveis setmanals. L’any 2022 es van carregar al Port de Barcelona prop de 200.000 tones de mercaderies perilloses, com butà i propà o hipoclorit de sodi, per abastir Mallorca, Eivissa i Menorca.

Fecha del Taller: