El Port de Barcelona dona un nou impuls al seu hub digital de coneixement sobre innovació

PierNext, el hub digital de coneixement impulsat pel Port de Barcelona, llança una newsletter mensual que té l’objectiu d’ampliar al màxim la difusió dels continguts d’aquesta plataforma, que s’actualitzen de forma setmanal.

Des de fa poc menys de dos anys, PierNext (piernext.portdebarcelona.cat) s’encarrega de divulgar les iniciatives innovadores que estan transformant el món de la logística, el transport i els ports a nivell internacional. Editat en tres idiomes (català, castellà i anglès), PierNext s’ha posicionat com un hub de coneixement de les més avançades corrents d’innovació en el món logístic i portuari, alhora que actua com a plataforma d’anàlisi i reflexió sobre innovació.

La inscripció a la newsletter és molt senzilla i es pot fer en els tres idiomes de la plataforma a través dels diferents links:

Català: https://piernext.portdebarcelona.cat/ca#newsletter

Castellà: https://piernext.portdebarcelona.cat#newsletter

Anglès: https://piernext.portdebarcelona.cat/en#newsletter

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, recorda que “vivim en un entorn incert, globalitzat i volàtil. I, per això, és molt important tenir coneixement de tot el que succeeix en aquest entorn i de les tendències actuals per encarar el futur de la manera més ordenada”.

“En aquest escenari de grans incerteses, PierNext esdevé una eina de gran utilitat en tant que permet compartir continguts de valor i també contribueix a enriquir el clúster innovador de Barcelona amb una mirada especialitzada en el món logístic i portuari, format per start up i pimes amb noves idees que, sens dubte, han de resoldre molts dels reptes que es plantegen a curt i mitjà termini”, ha afegit Conesa.

La tecnologia està transformant tots els sectors econòmics i industrials: la logística i els ports no són cap excepció. “Avui, les noves tecnologies estan al nostre servei per ser encara més competitius, fer més sostenible la nostra activitat i per seguir sent un motor d’ocupació i d’oportunitats. I és per això que l’estratègia de futur del Port de Barcelona passa per la digitalització i una plataforma de divulgació de coneixement com PierNext ens ajuda en aquest camí”.

PierNext conté set seccions, que es corresponen amb els sis elements principals del model smart port (logística, mobilitat, economia, medi ambient, persones i governança) i un transversal (tecnologia). La plataforma presenta els continguts en un to divulgatiu i accessible, però amb rigor i precisió.

Aquest hub de coneixement forma part del projecte Digital Port amb què el Port de Barcelona potencia la digitalització de l’entorn portuari i que ha definit 54 iniciatives prioritàries que es troben en diferents fases d’execució. Dintre d’aquest projecte es desenvolupen aplicacions, productes i serveis per fer més eficients i competitius tant el Port de Barcelona com els operadors i clients de la Comunitat Portuària.

Fecha del Taller: