El Port de Barcelona creix un 31% en tràfic de contenidors i bat el rècord històric del 1r semestre

El Port de Barcelona ha mogut en el primer semestre de 2021 un total d’1,8 milions de TEU (contenidor de 20 peus), xifra que suposa un creixement del 31% respecte al mateix període de 2020 i que bat el rècord històric assolit en un primer semestre d’any, aconseguit el 2019, quan es van moure 1,7 milions de TEU.

El tràfic de contenidors se situa, doncs, per sobre dels volums gestionats abans de la pandèmia, la qual cosa confirma que “estem en el camí de la recuperació i que es tracta d’una recuperació ràpida”, ha assegurat avui Damià Calvet, president del Port de Barcelona, en la presentació del balanç del primer semestre de 2021.

El tràfic total del Port de Barcelona en el període gener-juny ha estat de 32,7 milions de tones, que significa un increment del 16,8% respecte del mateix període de l’any passat. En aquest cas, “hem de tenir en compte, però, que si fem la comparativa amb les dades prepandèmia, ens situem lleugerament per sota del tràfic total del primer semestre de 2019 (-4,9%) perquè hi ha alguns tràfics que segueixen per sota dels nivells d’abans de la COVID-19, com són els passatgers, els vehicles o els líquids a granel”, ha afegit Damià Calvet.

Els contenidors han tingut un creixement més accelerat que el tràfic total degut, principalment, a un notable increment dels trànsits (+52,2%). Tot i que el tràfic d’origen i destí també té un comportament notablement positiu (+18,1%), segons ha explicat el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, en la seva intervenció. “En la comparativa dels resultats del primer semestre d’enguany amb el primer semestre de 2019, en el tràfic de contenidors, a diferència del que passa amb el tràfic total, ens situaríem clarament per sobre, amb una diferència del 4,2%”, ha afegit.

José Alberto Carbonell ha remarcat una altra fita històrica: “el tràfic de contenidors d’importació i exportació, on aquest primer semestre també hem assolit un rècord. Seguim sent un port eminentment importador i exportador, amb més de 696.000 TEU moguts amb tercers països”. En aquest cas, les exportacions mantenen un elevat ritme de creixement (+19%), també comparades amb l’any 2019 (+16%). Si bé una part substancial del creixement es concentra en els mercats asiàtics, “es denota un cert grau de diversificació cap a altres mercats que igualment persistiria si agafem com a referència el 2019”, ha precisat el director general del Port de Barcelona.

En l’àmbit del tràfic de vehicles nous, en el primer semestre s’ha registrat un creixement del 31,1% amb un moviment de 286.605 unitats. Aquest és, però, un dels segments més afectats per l’actual context d’incertesa i de crisi econòmica derivada de la pandèmia i encara es troba en nivells inferiors als de l’any 2019 (-31%).

En relació als sòlids a granel, el Port de Barcelona ha tancat els primers sis mesos amb un moviment de 2,3 milions de tones i això situa aquests tràfics un 8,1% per sobre dels nivells del primer semestre de 2020. Aquest bon resultat s’explica pel notable creixement de les exportacions de sal comuna, que es multipliquen pràcticament per sis gràcies a què la nova terminal d’ICL al Port ja està plenament operativa. Pel que fa als líquids a granel, el moviment assolit ha estat de 5,6 milions de tones (-12,4%). Els majors descensos es concentren en les importacions de gas natural (-51%) i els trànsits de gasolina (-56%).

Pel que fa al passatge, segueix sent el tràfic més afectat per la crisi, amb una caiguda entre gener i juny d’un 43,7%, amb 240.904 passatgers. Els ferris sumen 238.054 passatgers (+4%) i es van recuperant progressivament. En el cas dels creuers, el descens se situa en un 98,6% (2.850 creueristes). Cal recordar que el 26 de juny va arribar el primer creuer de l’any al Port de Barcelona i que les diferents navilieres estan començant a operar progressivament. Fins a finals d’any, el Port de Barcelona espera rebre entre 75 i 100 escales de creuers i uns 200.000 creueristes, aproximadament, tot i que no hi ha xifres definitives perquè es treballa dia a dia amb les navilieres en funció de com avança la situació sanitària i de les reprogramacions de vaixells que se’n deriven.

En l’àmbit econòmic, durant el primer semestre del 2021 també s’ha experimentat una recuperació substancial. Els ingressos han experimentat un increment del 7% respecte al mateix període de l’any anterior, però són encara un 15% inferiors a l’any 2019. El resultat d’explotació ha estat de 13 milions d’euros, amb un increment del 147%, però encara un 31% inferior als sis primers mesos de l’exercici 2019.

Ajuts extraordinaris per rellançar l’economia

En relació als temes tractats en el Consell d’Administració celebrat aquest matí, Damià Calvet ha explicat que un dels punts més importants ha estat el Pla de Recuperació 2021-2022, pel qual s’ajudarà clients i usuaris del Port de Barcelona per un import de 43 milions d’euros. Del total, 23,3 milions d’euros d’aquest Pla de Recuperació corresponen a l’any 2021 i els altres 19,7 milions al 2022.

El paquet d’ajuts extraordinaris per a la recuperació econòmica corresponent a l’any 2021 està valorat en 12,3 milions d’euros i inclou la reducció dels coeficients correctors de les taxes del vaixell, passatge i mercaderia; l’aplicació de bonificacions singulars als concessionaris de terminals de contenidors, multipropòsit, ro-ro i automòbils; i l’aplicació de bonificacions a les taxes d’utilització 2021 dels tràfics insulars. A banda, i dintre de la política ordinària de bonificacions comercials, per al 2021 també es contemplen descomptes a les taxes per 11 milions d’euros.

Pel que fa al tram del Pla de Recuperació corresponent a 2022, el Consell d’Administració ha aprovat un nou paquet d’ajuts extraordinaris per continuar afavorint “una recuperació econòmica que ha de ser ràpida i que ha de ser, també, una recuperació estable. Per això, des del Port de Barcelona seguim al costat dels nostres concessionaris i dels nostres clients”, remarca Damià Calvet. Aquest paquet d’ajuts suma 7,4 milions d’euros i consisteix en: reducció dels coeficients correctors de les taxes al passatge i la mercaderia: aplicació de bonificacions singulars als concessionaris de terminals de contenidors, multipropòsit, ro-ro i automòbils, i aplicació de bonificacions a les taxes d’utilització dels tràfics amb les Illes. Pel que fa a la política ordinària de bonificacions comercials, s’aprova per al 2022 un paquet de descomptes a les taxes per valor de 12,3 milions d’euros.

“El Port de Barcelona és un dels grans motors econòmics de Catalunya i està liderant la recuperació dels tràfics portuaris, creixent per sobre de la resta de grans ports. I amb totes aquestes mesures, volem seguir estimulant l’economia i generant més llocs de treball”, ha resumit Damià Calvet.

Hermitage

El Consell d’Administració també ha donat compte del recurs de reposició interposat pel Port de Barcelona contra l’acord adoptat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona a finals de maig desfavorable al projecte del Museu Hermitage Barcelona. El recurs presentat pel Port defensa l’interès públic del projecte i les característiques tècniques que permetrien la seva implantació.

També ha resolt el recurs interposat per Museu Hermitage Barcelona contra la concessió condicionada aprovada pel Port al Consell d’Administració del mes de maig, estimant que, efectivament, l’obligació de signar un acord concretament amb el Liceu, i en el termini de dos mesos, no és procedent. L’estimació parcial d’aquest recurs dels promotors ha motivat l’adopció d’un acord que modifica l’anterior i que fixa que els promotors hauran d’aportar els protocols o convenis que subscriguin, en els quals s’estableixin les bases perquè, en l’edifici a construir en la parcel·la concessionada, puguin celebrar-se actes i esdeveniments culturals relacionats amb la música, ballet i dansa, sens limitar l’acord al Liceu i sense marcar terminis.

Damià Calvet ha explicat que “el Port de Barcelona, com passa amb tot el sector públic, té l’obligació de resoldre les peticions que realitzen els ciutadans. I ha de dotar de seguretat jurídica els inversors i respectar els interessos legals, tant d’aquests inversors com del mateix Port”. Això fa necessària “la generació d’uns actes administratius formals. Malgrat tot, seguim treballant conjuntament amb l’Ajuntament per trobar una solució de consens i, eventualment, els recursos podrien quedar en suspens”.

“Com a president del Port, vull pensar que podrem revertir la situació actual”, ha emfatitzat Damià Calvet, i ha apostat per “cercar el màxim consens entre el Port i el Consistori” per reforçar una integració port-ciutat “que tots desitgem, que és necessària, que ha de servir per dinamitzar l’economia, generar llocs de treball, aportar qualitat de vida i prosperitat”.

Altres punts del Consell d’Administració

També s’ha aprovat una nova concessió a Transportes Portuarios per a la instal·lació d’un dipòsit de gestió i emmagatzematge de contenidors marítims buits en uns terrenys de 28.617 m² situats a les antigues instal·lacions del dipòsit de contenidors Damex. La concessió té un termini de cinc anys i l’empresa ha previst una inversió d’1,7 milions d’euros.

Podeu trobar la presentació completa de Resultats del Port de Barcelona 2020 al següent enllaç:

https://www.portdebarcelona.cat/2021Resultats1erSem

Fecha del Taller: