El Port de Barcelona crea la figura del Cap de sostenibilitat ambiental per reforçar l’aposta pel medi ambient

En línia amb la seva estratègia de reforçar la protecció del medi ambient, consolidar el desenvolupament sostenible i impulsar la transició energètica, el Port de Barcelona ha creat la nova figura del Cap de Sostenibilitat Ambiental. Aquesta nova posició dintre de l’autoritat portuària, que tindrà sota la seva responsabilitat els àmbits de Medi Ambient i de Transició Energètica, estarà coberta per Héctor Calls Martínez, que s’incorporarà l’1 de gener de 2022 com a cap de Sostenibilitat Ambiental del Port de Barcelona.

Héctor Calls Martínez és llicenciat en Ciències del Mar i màster en Enginyeria i Gestió Portuària amb una especialitat en Dragatge Portuari. El nou cap de Sostenibilitat Ambiental té més de 22 anys d’experiència en consultoria i prospecció ambiental, principalment en l’àmbit marí i portuari. Al llarg de la seva carrera, a més d’especialitzar-se en els aspectes mediambientals dels projectes portuaris i marins, ha adquirit grans coneixements en prospecció hidrogràfica, geofísica, oceanografia i enginyeria marítima, així com en l’aplicació de tecnologies d’avantguarda, en nombrosos projectes nacionals i internacionals.

La creació d’aquesta figura dintre de l’organigrama del Port de Barcelona facilitarà un enfocament ambiental integrador i transversal a tota l’organització, seguint les directrius fixades en el IV Pla Estratègic 2021-2025, que fomenta la sostenibilitat des de la triple vessant ambiental, econòmica i social, reforçant el paper del Port de Barcelona com a motor econòmic i de generació de prosperitat en la nostra comunitat.

Fecha del Taller: