El Port de Barcelona consolida l’activitat de creuers, que genera 800 milions d’euros de facturació anual

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat l’Estudi d’Impacte Econòmic de l’Activitat de Creuers del Port de Barcelona, encarregat per aquesta darrera institució i elaborat pel Laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb Turisme de Barcelona.

El president del Port de Barcelona ha explicat que l’activitat de creuers, segons l’informe de la Universitat de Barcelona, genera una facturació anual de 796 milions d’euros, fa una contribució de 413,2 milions d’euros al Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya, i permet el manteniment de gairebé 6.759 llocs de treball a temps complet.

La consolidació del sector dels creuers implica incrementar el rol del Port de Barcelona com a port base i fidelitzar els grans operadors de creuer, com ara Carnival Corporation, Royal Caribbean, MSC i NCL, que gestionen el 90% del moviment mundial de creueristes.

L’estratègia de futur del Port de Barcelona també es basa en l’impuls de la sostenibilitat i en la promoció de l’ús del gas natural com a nou combustible alternatiu de la mobilitat, ja que, en comparació amb els combustibles convencionals, redueix un 80% l’emissió dels NOx i suprimeix al 100% les emissions de partícules sòlides en suspensió i les emissions d’òxids de sofre.

L’estudi calcula l’impacte directe dels principals agents implicats en l’activitat creuerística, l’impacte indirecte i l’induït, a més dels efectes catalitzadors del sector sobre l’economia. L’informe revela que la despesa directa derivada de l’activitat creuerística ascendeix a 442,5 milions d’euros anuals, que es reparteix entre tres agents principals de despesa: les navilieres (121,2 milions), els creueristes (315,8 milions) i les tripulacions (5,5 milions).

A partir d’aquesta despesa inicial es genera una facturació de manera indirecta i induïda de 353,5 milions d’euros, fet que situa la facturació total de l’activitat de creuers en 796 milions d’euros.

Aquest volum d’activitat suposa una contribució de 413,2 milions d’euros al PIB de Catalunya i permet mantenir prop de 7.000 llocs de treball. A més, genera unes rendes fiscals de 152 milions d’euros en impostos estatals i autonòmics i taxa turística. La capital catalana és la principal beneficiada d’aquesta activitat, ja que el 75% de l’efecte total es queda a la ciutat de Barcelona (313,4 milions d’euros de contribució del PIB i 5.039 llocs de treball, en termes absoluts).

La investigació també destaca alguns dels efectes catalitzadors de l’activitat de creuers del port català. L’impacte sobre l’Aeroport del Prat és un cas significatiu, ja que la importància de Barcelona com a port base de creuers i el fet que el 78% dels creueristes de turnaround empren l’avió han estat determinants per a la creació i manteniment de vols internacionals (com ara als Estats Units, Canadà o també als Emirats per al mercat australià).

Fecha del Taller: