El Port de Barcelona atorga una concessió a Ecoenergies per aprofitar el fred generat pel GNL

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha atorgat a l’empresa Ecoenergies una concessió administrativa per a la construcció i explotació d’una xarxa de fred al Port de Barcelona. Aquesta xarxa és un exemple d’economia circular i té una gran importància ambiental, ja que permetrà aprofitar el fred residual que es genera a la planta d’Enagas, situada al moll de l’Energia, durant el procés de gasificació del gas natural liquat (GNL), que s’emmagatzema en estat líquid a -160º, abans d’injectar-se a la xarxa de distribució. És un pas més en l’objectiu de descarbonització del Port i del país.

La concessió, que finalitzarà el 2047, ocuparà una superfície de 3.500 m2 i constarà de 4.525 metres lineals de canonada desenvolupats en dues fases. La primera, amb 2.090 metres de canonada, connectarà la planta d’Enagas amb les instal·lacions d’Ecoenergies situades a la Zona Franca de Barcelona. La segona, amb una canonada de 2.435 metres de longitud, arrencarà des de la primera canonada fins arribar a la ZAL Barcelona i la ZAL Prat. D’aquesta manera, el fred generat pel GNL emmagatzemat al Port de Barcelona s’utilitzarà en les terminals i en la zona logística del propi port i també en les indústries i altres edificis de l’entorn.

El projecte té un pressupost superior als 6,5 milions d’euros i permetrà recuperar el fred que es genera durant la gasificació, amb una potència calculada de 27 MW. Ecoenergies distribuirà aquest fred a dues temperatures: -15º per a refrigeració industrial; i 5º per a residències, oficines i indústries que requereixin aquesta temperatura.

Fecha del Taller: