El Port de Barcelona assumeix la presidència del grup de treball de Logística Multimodal d’in-move by Railgrup

El Port de Barcelona, a proposta del president del clúster in-move by Railgrup, Enric Ticó, ha assumit avui la presidència del grup de treball de Logística Multimodal d’aquest clúster estatal i internacional de mobilitat i logística multimodal. L’objectiu principal d’aquest grup pluridisciplinar és fixar els reptes i detectar les barreres existents per a desenvolupar una logística sostenible mitjançant una estratègia multi-producte, multi-client i multi-modal basada en el transport de mercaderies per ferrocarril. El representant del Port de Barcelona en aquest grup de treball és el seu cap d’Estratègia, Jordi Torrent, que a partir d’avui el presidirà.

Els integrants d’aquest grup de de treball de Logística Multimodal han mantingut avui una sessió de treball a la seu del Port de Barcelona centrada en definir l’estratègia logística necessària per impulsar el canvi cap a un model de transport de mercaderies més respectuós amb el medi ambient, en línia amb l’objectiu del Green Deal de convertir a Europa en el primer continent climàticament neutre l’any 2050. En aquest sentit, els integrants del grup de treball coincideixen en què és necessari abordar aquesta problemàtica tenint en compte la relació entre qualitat de servei, cost i sostenibilitat. Un dels punts clau per assolir aquest repte és la tecnologia, aspecte que també es treballa dintre del grup de Logística Multimodal, que impulsa l’estandardització per a la interoperabilitat, la digitalització de les cadenes logístiques i els projectes transformadors.

La reunió ha comptat amb la benvinguda del president del Port de Barcelona, Damià Calvet, i la presentació del president d’in-move by Railgrup, Enric Ticó. Damià Calvet ha posat de manifest els forts lligams existents entre el Port de Barcelona i el clúster, amb el qual “compartim l’aposta inequívoca pel moviment de mercaderies per ferrocarril”, tot i les dificultats que hi ha en fer créixer aquest mode de transport. Les dades del Port de Barcelona, però, demostren que amb “l’esperit adequat”, s’aconsegueix incrementar la quota del tren. “El Port de Barcelona és el primer en multimodalitat marítimo-ferroviària de tot l’Estat. Les xifres ens avalen”. Així ho demostra el fet que, en el primer semestre d’aquest any, la quota del transport ferroviari de contenidors hagi assolit el 16% i en el cas dels vehicles se superi el 40%. “Darrera d’aquestes xifres hi ha una actitud, la del Port de Barcelona, basada en l’eficiència i la sostenibilitat de la logística del transport de mercaderies”, ha afegit Damià Calvet.

Però per seguir fent créixer aquesta quota ferroviària i la intermodalitat “és inexcusable disposar de les infraestructures adequades al propi Port. Però hem de tenir una visió àmplia, obrir el zoom, accelerar el desenvolupament del Corredor Mediterrani i incorporar terminals intermodals distribuïdes per tota la infraestructura, les connexions necessàries amb els centres logístics i aconseguir uns costos competitius”. En definitiva, ha remarcat el president del Port de Barcelona, “per poder disposar d’una mobilitat més sostenible és necessari fer-la també competitiva”.

Per la seva banda, Enric Ticó ha destacat que “la Junta Directiva d’in-move by Railgrup va proposar oferir la presidència del grup de treball al Port de Barcelona, que és líder europeu en la promoció de la multimodalitat en clau ferroviària. Agraeixo al Port i al seu president el seu compromís amb el clúster. Estem segurs que el seu lideratge i empenta ens serà una referència fonamental per assolir les quotes de multimodalitat acceptables”.

Posteriorment, Jordi Torrent ha presentat el IV Pla Estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona, centrant-se en els seus aspectes multimodals, i ha fet una radiografia de la situació actual de les cadenes logístiques globals. El cap d’Estratègia del Port de Barcelona ha explicat que “s’està produint una tempesta perfecta”, amb nòlits marítims que s’han multiplicat, ports d’Amèrica o d’Àsia congestionats i problmes de producció que estan obligant a les empreses a buscar solucions alternatives per abastir als mercats, com l’apropament de la producció als grans centres de consum o vies de transport alternatives basades en els modes aeri i ferroviari. En la sessió també s’han tractat temes com el projecte TRAILS i les oportunitats existents en el transport intermodal transfronterer entre Catalunya i Occitània.

El clúster in-move by Railgrup, que es va constituir l’any 2002, està presidit per Enric Ticó, president de Cimalsa, i el seu objectiu primordial és potenciar la competitivitat global dels seus membres, promovent, representant i defensant els seus interessos col·lectius. Actualment, compta amb més de 100 empreses que sumen un volum de facturació d’uns 17.000 milions d’euros.

Fecha del Taller: