El Port de Barcelona aprova les primeres mesures del Pla de Recuperació amb rebaixes de taxes fins al 2022

El Port de Barcelona ha celebrat avui un Consell d’Administració Extraordinari per aprovar unes disposicions que permetin alleujar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de coronavirus. La celebració d’aquest Consell d’Administració Extraordinari ha permès al Port de Barcelona convertir-se en el primer port de l’Estat en aprovar una sèrie de disposicions que engloben tant mesures a curt termini (Pla de Xoc), que es desenvoluparan durant aquest any, com mesures a mig termini (Pla de Recuperació), necessàries per a la reactivació de l’economia.

Les mesures acordades han estat dissenyades, d’acord amb les previsions de tràfic i els ingressos futurs del Port de Barcelona, per tenir efectes positius que abastaran fins a l’any 2022 i  suposaran una mobilització de recursos en favor dels operadors d’uns 23 milions d’euros fins aleshores.

Aquestes mesures queden ara pendents de l’aprovació definitiva per part del Govern de l’Estat, segons els procediments establerts i en compliment de la normativa vigent. I són les següents:

Primer paquet de mesures del Pla de Recuperació

El Consell d’Administració ha aprovat el primer paquet de mesures del Pla de Recuperació per afavorir la competitivitat de la Comunitat Portuària. Aquestes mesures, de caràcter transitori i aplicables únicament els anys 2021 i 2022, tindran un impacte total en els ingressos del Port de fins a 19 milions d’euros i són les següents:

Bonificacions singulars a les taxes d’ocupació de terminals de contenidors (25% el 2021 i 20% el 2022), en funció del volum de tràfic de transbordament manipulat), terminals multipropòsit i ro-ro (10% l’any 2021 i 5% el 2022); i terminals d’automòbils (30% el 2021 i 15% el 2022).

Coeficients correctors reductors de les taxes d’utilització: s’aplicaran per primera vegada a vaixell, passatge i mercaderia.

Reducció de la taxa d’ocupació a concessions i autoritzacions

El Consell d’Administració Extraordinari ha aprovat l’última de les mesures que faltava dintre del Pla de Xoc: les reduccions en la taxa d’ocupació. En el cas de les terminals de passatge, s’aplicarà una reducció del 30% en la taxa d’ocupació en les concessions que hagin vist reduïda la seva activitat entre un 20 i un 40% respecte a l’any 2019 i una rebaixa del 60% en els casos en què l’impacte en l’activitat sigui de més del 40%.

Per a la resta de concessions i autoritzacions, les reduccions de la taxa d’ocupació seran del 15% en els casos en que l’impacte en l’activitat se situï entre el 10% i el 15% i del 20% quan l’impacte sigui superior al 15%.

Pel que fa als títols d’ocupació amb una superfície inferior a 200 metres quadrats i a espais destinats a aparcament i estacionament, quan no siguin complementaris a altres títols de major superfície, s’aplicarà una reducció d’un 20% sobre la quota de la taxa d’ocupació que correspongui, prèvia sol·licitud per part de l’interessat.

El remolc portuari aplicarà una bonificació del 5% sobre les tarifes màximes

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha estat assabentat de les gestions que es duen a terme amb la UTE de remolc portuari per aplicar al servei marítim regular una bonificació del 5% sobre les tarifes màximes del servei portuari de remolc aprovades. Aquesta bonificació, aplicable fins al 31 de desembre de 2020, es traslladarà als acords comercials que aquestes empreses tenen concertats amb diferents clients del Port de Barcelona.

La mesura formarà part del conjunt de disposicions dirigides a reduir els efectes de la crisi econòmica i potenciar el tràfic al Port de Barcelona i així s’ha traslladat als prestadors d’aquest servei portuari, que estan actualment estudiant la proposta. Entenem que, juntament amb la

resta de mesures adoptades, es va marcant el camí cap a la recuperació després del gran impacte que ha ocasionat la pandèmia de COVID-19 en el tràfic portuari.

Fecha del Taller: