El Port de Barcelona aprova l’elaboració del Pla d’Actuació d’Electrificació de molls en 7 anys

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha aprovat l’elaboració del Pla d’Actuació d’Electrificació de molls necessari per assolir l’objectiu de tenir-los electrificats en un termini de 7 anys. La Direcció General del Port de Barcelona serà l’encarregada d’elaborar, en 6 mesos, aquest Pla que haurà d’identificar, amb la màxima precisió possible, les actuacions que ha de dur a terme el Port de Barcelona i el camí que ha de seguir per electrificar els molls destinats al tràfic de creuers, car-carriers, portacontenidors i ferris, així com la inversió necessària per assolir aquest objectiu.

El projecte d’electrificació de molls del Port de Barcelona és, sens dubte, molt ambiciós i dóna resposta a l’emergència climàtica actual. Aquest projecte té com a objectiu final el subministrament d’energia elèctrica des del moll als vaixells que atraquin al Port a través de la seva connexió a la xarxa elèctrica quan amarrin, deixant de tenir els seus motors en marxa i eliminant, per tant, emissions contaminants.

Però no és només això. El Port de Barcelona impulsarà també la producció d’energies renovables al recinte portuari -principalment fotovoltaica- per tal que l’energia elèctrica necessària per realitzar el subministrament als vaixells provingui de fonts de producció netes.

El passat mes de maig, el Port de Barcelona va sol·licitat la connexió en alta tensió des de la xarxa de Red Eléctrica Española (REE) per poder disposar d’una capacitat assegurada per a una potència que s’estima en 80.000 kW. La sol·licitud consisteix en la construcció d’una connexió en alta tensió (220kV)  des d’on les esteses en mitja tensió subministrarien energia als molls. El pas següent, en el qual ja s’està treballant, consisteix en el disseny d’una infraestructura nova de xarxa elèctrica en mitja tensió destinada exclusivament a donar servei als vaixells atracats i separada de la xarxa de distribució actual.

Comptar amb un Pla d’Actuació d’Electrificació de molls és absolutament necessari tenint en compte la complexitat del projecte, així com els tràmits administratius que hauran de superar-se i de les inversions de gran calat necessàries, de més de 60 milions d’euros.

Fecha del Taller: