El Port de Barcelona aplicarà mesures per reduir l’impacte econòmic del coronavirus en la Comunitat Portuària

El Port de Barcelona, conscient de l’impacte negatiu que el coronavirus està tenint en el sector logístic a nivell mundial, ha decidit aplicar una sèrie de mesures per reduir l’afectació que l’expansió del COVID-19 pot tenir a nivell econòmic entre les empreses de la Comunitat Portuària. En línia amb les mesures econòmiques anunciades per la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i la Generalitat per intentar mitigar els efectes negatius d’aquesta situació en l’economia, el Port de Barcelona ha pres la decisió d’actuar per minimitzar aquest impacte entre els seus concessionaris i clients.

Per això, s’ha començat a estudiar tot un seguit de mesures, algunes de les quals es posaran en marxa en els propers dies i d’altres que s’aniran definint properament.

Una de les decisions que serà d’aplicació immediata és la no penalització a les terminals en cas de no complir amb els tràfics mínims compromesos per causes derivades del coronavirus durant el període d’afectació de l’expansió del COVID-19.

D’altra banda, i en funció de les quanties a liquidar, el pagament de la taxa d’ocupació passarà a ser mensual, en lloc de trimestral o semestral, fins el 31 de desembre d’aquest any. Amb aquesta mesura es pretén ajudar les empreses davant de possibles situacions de tensions de tresoreria o problemes de liquiditat.

En els propers dies, s’estudiaran altres mesures destinades a minimitzar els efectes negatius que es posaran en marxa en funció de l’evolució de la situació.

Fecha del Taller: