El PIB de Catalunya assoleix la xifra de 234.651 milions euros el 2017

L’any 2017 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 234.651 milions d’euros, xifra que representa un creixement anual del 3,4%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment de l’activitat consolida un creixement superior al 3% durant tres anys consecutius, fet que no es produïa des de fa 10 anys. La taxa de creixement anual de l’economia catalana supera en 3 dècimes l’espanyola (3,1%) i està per sobre de la mitjana de la UE-28 (2,4%).

Des de l’òptica de la demanda, destaca la continuïtat del dinamisme de les exportacions totals a l’estranger, que mantenen un creixement del 6,3% i assoleixen el valor de 92.435 milions d’euros l’any 2017. Aquest augment continuat ha permès que hagin passat de representar el 30% del PIB l’any 2010 al 39% l’any 2017.

Des de la perspectiva de l’oferta, els sectors de la indústria (46.170 milions d’euros) i la construcció (10.422 milions d’euros) han liderat el creixement econòmic del 2017 (amb un 4,9% i 4,7%, respectivament). El sector serveis ha generat 156.489 milions d’euros i ha augmentat l’activitat un 2,9%.

Fecha del Taller: