El PIB català arriba al seu màxim històric impulsat per la indústria

Catalunya és avui una economia més diversificada, oberta a l’exterior i amb un model de creixement més sostenible que abans de la crisi. Aquesta és una de les principals conclusions de la tercera edició de l’Informe Anual de l’Economia Catalana, que recull l’evolució dels principals indicadors macroeconòmics durant el 2016 i avança les tendències del 2017 en base als resultats dels primers mesos de l’any.

Un creixement més equilibrat i amb aportació positiva de tots els sectors

L’any 2016, el PIB català va créixer un 3,5% i es va enfilar fins els 223.629 M€, prop de set mil milions més que el valor màxim de la sèrie històrica, registrat el 2008 (216.922 M€). Tal i com ja va succeir el 2015, l’any passat el creixement de Catalunya va ser superior al d’Espanya (3,2%) i, en major mesura, al de la zona euro (1,8%). Pel que fa al 2017, es preveu que Catalunya segueixi creixent per sobre de la majoria d’economies desenvolupades, amb un augment previst del 2,9% segons el darrer escenari macroeconòmic.

Tots els components de la demanda contribueixen a la recuperació econòmica, amb un increment notable del consum de les llars (2,7%) i de la formació bruta de capital (5,2%), i una aportació positiva del sector exterior.

De la mateixa manera, pel cantó de l’oferta tots els sectors de l’economia milloren els seus resultats, amb la indústria al capdavant. Aquest sector va créixer fins un 4% el 2016, molt per sobre del conjunt de la zona euro (1,6%). La construcció repunta per primera vegada després de la crisi (3,2%) gràcies a la construcció d’habitatges, mentre que el turisme torna a batre rècords tant pel que fa al nombre de visitants (18,1 milions de turistes estrangers, un 4,3% més que el 2015) com al volum de despesa efectuada (17.434 M€, un 4% més).

Les exportacions de béns representen el 25,6% del conjunt de l’Estat espanyol

Catalunya és cada cop una economia més oberta a l’exterior. El seu superàvit comercial va arribar als 27.000 M€ (12,1% del PIB) el 2016 i ja és el tercer més elevat entre els països de la UE.

Les exportacions de béns i serveis mantenen els excel·lents registres dels darrers anys, amb un increment del 4,1% el 2016. Durant el primer trimestre del 2017, l’augment de les vendes a l’exterior ha estat encara més notable, amb una pujada del 7,3%. A més, les bones perspectives del comerç mundial per al 2017 poden fer que en els trimestres següents l’increment sigui encara superior.

És especialment remarcable el creixement de les exportacions d’alt contingut tecnològic, que el 2016 van créixer un 8,9 %. Per sectors, l’alimentació, el motor i la indústria química lideren les vendes a l’exterior i, pel que fa al seu valor, la progressió des de del 2009 és espectacular: avui dia el valor de les exportacions és un 57% superior al valor de set anys enrere.

Les exportacions catalanes de béns representen el 25,6% del total espanyol, un percentatge que se situa per sobre del seu pes en termes de PIB i població. En certs sectors aquest percentatge és molt més elevat, com el dels productes químics (Catalunya exporta el 47,3% del total espanyol), la maquinaria i equips (28,9%) o el tèxtil (28,7%).

Si analitzem la destinació de les exportacions de béns, el 37,4% va a Espanya i el 62,6% a l’estranger (36,3% i 63,7% respectivament en el primer trimestre de 2017). Es tracta d’un canvi de tendència substancial respecte als anys anteriors: el 1998, el 57,3% de les exportacions de béns tenien com a destí l’Estat espanyol.

Pel que fa a la inversió estrangera directa, l’any passat Catalunya va rebre 5.052 M€, superant el registre històric del 2015. Els principals inversors van ser els Països Baixos, Luxemburg, França, Alemanya i el Regne Unit.

La creació de noves empreses duplica la mitjana espanyola

Les dades del 2016 reflecteixen la bona salut empresarial a Catalunya. El nombre d’empreses inscrites va pujar un 18,6%, el màxim increment des de 1994 i molt superior al 8,3% registrat al conjunt de l’Estat. La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya es va situar en el 7%, un percentatge més elevat que el dels països de l’entorn (els valors a Espanya, Alemanya i França van ser del 5,2%, el 4,6% i el 5,3% respectivament).

Es detecta un vincle clar entre la internacionalització, la innovació i la productivitat: a Catalunya, el 54% de les empreses innovadores exporten (un 84% en el cas del sector industrial), en contrast amb el 19% de les empreses no innovadores.

Fecha del Taller: