El pes econòmic del sector logístic en l’economia catalana és superior al 4%

El nombre d’empleats en el sector logístic va començar a créixer el 2013, augmentant un 1,6% i incrementant-se un 8,8% durant el primer trimestre de 2014.

L’Observatori de la Logística, treball impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Cimalsa, és un estudi anual que recull els Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català per analitzar la seva evolució i tenir una visió real de quines són les principals tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

El sector logístic a Catalunya inclou el transport de mercaderies per carretera, el marítim i aeri, les activitats d’emmagatzematge i afins al transport i les activitats postals i de correus.

Seguint la tendència de creixement dels últims quatre anys, malgrat la reducció de l’impacte econòmic del transport de mercaderies, el pes econòmic del sector logístic sobre el conjunt de l’economia es va situar per sobre del 4%. Aquest fet és degut a l’augment de la importància de les activitats afins al transport, que proporcionen un major valor afegit.

L’any 2013 va marcar un inici de canvi de tendència en el context econòmic de Catalunya. Durant el període 2012-2013, el PIB a Catalunya va créixer un 0,3%, fet que va trencar la tendència a la baixa seguida durant els darrers anys.

Conseqüentment, el sector del transport i l’emmagatzematge també va liderar la reactivació del mercat de treball. Així, durant l’any 2013, el nombre d’empleats del sector logístic es va incrementar en un 1,6% respecte a l’any anterior. Aquest percentatge va augmentar fins el 8,8% en el primer trimestre de 2014, comparant-lo amb el mateix període de l’any anterior. Aquestes dades suposen un punt d’inflexió davant la tendència a la baixa seguida des de l’any 2008.

Font: BCL
Foto: Ivan MIinaric/ flickr

Fecha del Taller: